Southern Company (SO)

PROFIL SPOLEČNOSTI

Southern je jednou z největších společností v USA. Společnost distribuuje elektřinu a zemní plyn přibližně 9 milionům zákazníků v devíti státech. Vlastní 50 gigawattů výrobní kapacity, primárně pro obsluhu regulovaných zákazníků v Georgii, Alabamě a Mississippi. Zcela vlastněná neregulovaná společnost Southern Power Co. vlastní 12 gigawattů převážně obnovitelné energetické kapacity a prodává elektřinu především na základě dlouhodobých dohod o prodeji elektřiny. Solární a větrné farmy se nacházejí v regulovaných jurisdikcích Southern, ale také v Texasu, Kalifornii a dalších státech. Southern Company sídlí v Atlantě ve státě Georgia.

Sektor: Utilities IPO: 30.09.1949
Odvětví: Regulated Electric Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Zaměstnanci: 27 300 Burza: NYSE
CEO: Thomas Fanning Ticker: SO
Založeno: 1945 Rating S&P: BBB+
Země: USA Rating Moody’s: Baa2
30 Ivan Allen Jr. Boulevard, N.W.                  Portfolio GP: ANO
Atlanta, GA, 30308                  Web: southerncompany.com
United States                  Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti rostou zhruba meziročním 3% tempem. V roce 2021 $23.11B, co je nárůst o 13.4 % oproti předešlému roku 2020.

Zisk na akcii

Zisk na akcii má také pozvolný rostoucí trend. I když za rok 2021 došlo k poklesu o 24 % z 2.95$ (2020) na 2.24$ (2021).

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby byla 44 % a tuto marži si drží posledních 10 let.

ROCE

Návratnost investovaného kapitálu za rok 2021 byla nízké 3%. Neexistuje číslo, které by bylo standardem, které by bylo správné, ale pro nás je požadavek aspoň 8 %. Na druhou stranu 20 % a výše už je bráno, že je společnost ve velmi dobré finanční situaci.

Aktiva vs. Pasiva

Pasiva společnosti rostou, ale v tomto oboru to není nic zvláštního. Krátkodobý dluh společnost snižuje, na druhou stranu jim narůstá ten dlouhodobý. V roce 2021 činil $49.9B, co je 15% nárůst oproti předešlému roku 2020.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku za rok 2021 byly $7.2B. CAPEXy společnosti pomalu od roku 2018 klesají a jsou na hodnotách z roku 2015.

Dividendy

Dividenda velmi stabilně a pravidelně roste. V roce 2021 společnost vyplatila 2.62$ na akcii. Vzhledem k vyššímu dividendovému výnosu už vyplácená částka roste o něco méně a to zhruba 3% ročně. Southern vyplácí dividendu už 40 let.

Dividendový výnos

Dividendový výnos pomalu klesá s rostoucí cenou akcie, ale i tak je na nadprůměrných 3.79 % za rok 2021. A vzhledem ke stabilitě je to velmi slušný výnos.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu roste velmi pozvolným tempem. Tento růst je u těchto typů společností normální a financují tak svůj chod. V roce 2021 byl počet akcií 1.06B

Akcionáři

Největší podíl z institucí a fondů ve společnosti drží Vanguard Group Inc. a to 8.73 %, Blackrock Inc. 7.05 %, State Street Corp. 5.96 % a Price T Rowe 5.55 %. Ze superinvestorů má největší podíl akcií Jim Simons, Ray Dalio, Paul Tudor Jones a Ken Fisher.

Prodej elektřiny

Prodej elektřiny společnosti Southern Company v průběhu let kolísal a v roce 2018 dosáhl nejvyšší hodnoty 212.1 miliardy kilowatthodin. V roce 2021 už činil prodej pouze 193.4 miliardy kilowatthodin.

Zdroje energie

Plyn byl v roce 2021 hlavním zdrojem výroby energie společnosti Southern Company, který se na celkové výrobě podílel 48%. Druhým a třetím nejvyužívanějším zdrojem byla fosilní paliva. Větrné a solární elektrárny měla 8% podíl a vodní energie tvořila pouhá 4 %.

Počet zákazníků

Počet zákazníků odebírajících elektřinu od společnosti Southern Company v průběhu let kolísal a v roce 2017 dosáhl až 9.26 milionu zákazníků. Do roku 2021 se počet snížil na přibližně 4.4 milionu zákazníků.

Zákazníci

Většinu zákazníků společnosti v roce 2021 tvořili zákazníci z řad domácností a to přibližně 3.8 milionu. Z komerčního sektoru bylo 562 tisíc zákazníků a z průmyslového sektoru pouze 17 zákazníků.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb, je průměrný meziroční růst kolem 5.2 %. Tržby by tak měly vzrůst z $23.11B v roce 2021 na zhruba $29.79B v roce 2026.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je průměrný meziroční růst o 6.4 %. Zisk na akcii by tak měl vzrůst z 2.26$ na 4.56$ v roce 2026.

Konečná spotřeba elektřiny

Spotřeba elektřiny ve Spojených státech v roce 2021 činila 3 930 terawatthodin, což představuje dvouprocentní nárůst oproti předchozímu roku. Údaje představují konečnou spotřebu energie, která je součtem maloobchodního prodeje a přímé spotřeby elektřiny výrobním subjektem. Očekává se, že spotřeba elektřiny v USA bude v příštích desetiletích nadále růst.

Předpokládaná spotřeba elektřiny

Předpokládá se, že spotřeba elektřiny ve Spojených státech bude v nadcházejících desetiletích neustále růst a v roce 2050 překročí 5 100 terawatthodin. Ve srovnání s rokem 2021 by to představovalo nárůst o téměř 30 %.

Elektrárenské společnosti v USA

Společnost NextEra Energy byla v dubnu 2022 vedoucím dodavatelem elektřiny ve Spojených státech podle tržní hodnoty, která činila více než $145B. Na druhém místě se v té době umístila společnost Duke Energy s tržní hodnotou zhruba $88B a třetí byla Southern Company s $80.48B.

Počet konečných zákazníků

Elektrárenský průmysl ve Spojených státech v roce 2021 obsluhoval zhruba 158.4 milionu konečných zákazníků, což je nejvyšší počet zaznamenaný v uvedeném období. Mezi lety 1998 a 2021 se počet zákazníků zvýšil přibližně o 27 %.

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr P/E za rok 2021 byl 30.4 a jelikož dlouhodobý průměr společnosti je kolem 18, byla tedy velmi nadhodnocena. Forward P/E už je na 18.8. Median sektoru se pohybuje kolem P/E 19.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
7.90%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
– – -%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 84.64$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsolidují je do jediného čísla. A to je u společnosti Southern Company 101$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 92.82$(výpočty jsou ke dni 03.12.2022)

TECHNICKÁ ANALÝZA

Info ke grafu:

SO má nejbližší rezistenci kolem 70$ – 71.6$, kde je i MA50. Naopak velmi silný support je kolem 65$, kde se dá akumulovat pozice. Pokud neudrží support, MA200 ani trendovku, pak další nákup kolem 58$ za akcii.

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Copyright © 2023 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ

Kontakt
GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika

GOLDEN POCKET