3M Company (MMM)

PROFIL SPOLEČNOSTI

3M Company je technologická společnost, která vyrábí průmyslové, bezpečnostní a spotřební výrobky. Firma působí ve čtyřech segmentech: Bezpečnostní a průmyslové segmenty, Doprava a elektronika, Zdravotnictví a Spotřební segmenty. Segment Bezpečnost a průmysl se skládá z brusiva, automobilového trhu s náhradními díly, uzavíracích a maskovacích systémů, komunikačních trhů, elektrických trhů, průmyslových lepidel a pásek, osobní bezpečnosti a dalších. Segment Doprava a elektronika se skládá z pokročilých materiálů, automobilového a leteckého průmyslu, komerčních řešení, materiálů a systémů pro displeje, řešení elektronických materiálů, dopravy a bezpečnosti. Produkty a služby segmentu Zdravotnictví zahrnují dodávky léků, bezpečnost potravin, zdravotní informační systémy, lékařská řešení, řešení pro péči o ústní dutinu. Spotřebitelský segment slouží spotřebitelům a skládá se ze spotřebitelské zdravotní péče a ostatních produktů. Společnost sídlí v Saint Paul v Minnesotě.

Sektor: Industrial IPO: 14.01.1946
Odvětví: Conglomerates Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Zaměstnanci: 95 000 Burza: NYSE
CEO: Michael Roman Ticker: MMM
Založeno: 1902 Rating S&P: – – –
Země: USA Rating Moody’s: A1
3M Center                  Portfolio GP: ANO
Saint Paul, MN, 55144-1000                  Web: 3mcompany.com
United States                  Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti mají velmi stabilní, dlouhotrvající rostoucí trend. V roce 2021 dosáhly 35.36 miliardy dolarů, což je o necelých 10 % více, než v předchozím roce 2020.

Zisk na akcii

Zisk na akcii má velmi podobný trend jako tržby a v roce 2021 vygenerovala společnost 10.12$ na akcii, což je o 9.50% nárůst oproti předchozímu roku 2020.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2021 byla 47 %. Na grafu je patrné, že se hrubé marže společnosti pohybují dlouhodobě kolem tohoto čísla.

ROCE

Návratnost investovaného kapitálu za rok 2021 byla 19 %. Zde je patrný výraznější pokles z hodnot kolem jejich dlouhodobějšího průměru, který je 25 %.

Aktiva vs. Pasiva

Za narůst dlouhodobého dluhu v posledních letech mohou nové vydané dluhopisy v letech 2017, 2019 a 2020. Dluh společnosti tak v roce 2021 dosáhl 15.8 miliardy dolarů.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku byly za rok 2021 1.6 miliardy dolarů. Zde je vidět, že tyto výdaje nijak v čase nerostou a drží se velmi stabilně.

Obecné a administrativní výdaje

Tyto náklady vznikají při každodenním provozu podniku a nemusí být přímo vázány na konkrétní funkci nebo oddělení ve společnosti (např. provozní režie, nájemné, služby, pojištění, právní poplatky,…). V roce 2021 byly tyto výdaje 6.9 miliardy dolarů a na grafu je vidět, že jsou za poslední 3 roky na stejné úrovni.

Výzkum a Vývoj

Toto se týká činností, které společnosti provádějí za účelem inovace a uvedení nových výrobků a služeb na trh. Zde společnost vynaložila v roce 2021 necelé 2 miliardy dolarů a na grafu můžeme vidět, že se tento výdaj od roku 2000 zdvojnásobil.

Dividendy

Společnost se řadí mezi Dividendové krále, jelikož vyplácí a navyšuje nepřetržitě své dividendy už 64 let v řadě. V roce 2021 vyplatila svým akcionářů 5.96$ na akcii při výplatním poměru necelých 69 %.

Dividendový výnos

Dividendový výnos se za rok 2021 vyšplhal k 3.60 %. Na grafu je patrný růst výnosu díky klesající ceně akcie. V roce 2022 by měl být výnos dokonce kolem 5 %.

Počet akcií v oběhu

Společnost velmi zodpovědně snižuje své akcie v oběhu již od roku 1985. V roce 2021 tak zůstalo v oběhu něco málo přes 579 milionů akcií.

Akcionáři

Největší podíl z institucí a fondů ve společnosti drží Vanguard Group Inc. 8.33 %, Blackrock Inc. 7.48 % a State Street 5.68 %. Ze superinvestorů má největší podíl akcií Ken Fisher, Eric Schoenstein a Mairs and Power.

Hodnota značky

Hodnota značky společnosti 3M v posledních deseti letech neustále roste. Z hodnoty 3.6 miliardy dolarů v roce 2010 na 9.7 miliardy dolarů v roce 2021. Navíc se odhaduje, že bude hodnota značky 3M pravděpodobně i nadále růst.

Patentové přihlášky

Vedoucí americkou společností v oblasti patentových přihlášek podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) byla společnost Qualcomm Incorporated, která podala 2 173 mezinárodních patentových přihlášek. Společnost 3M Company obsadila 4. místě se 789 mezinárodními patentovými přihláškami.

Čisté tržby: segmenty

Společnost vyrábí přibližně 55 tisíc produktů. V roce 2021 dosáhl Bezpečnostní a průmyslový segment čistých tržeb 12.9 miliardy dolarů. Na druhém místě se umístil segment Dopravy a elektroniky s čistými tržbami 9.8 miliardy dolarů.

Čisté tržby: regiony

V roce 2021 činily čisté tržby v Americe přibližně 18.1 miliardy dolarů. Na druhém místě v čistých tržbách byl region Asia Pacific s 10.6 miliardy dolarů a na třetím Evropa, Střední východ a Afrika se 6.7 miliardy dolarů.

Počet zaměstnanců

V roce 2021 měla společnost 3M po celém světě celkem přibližně 95 000 zaměstnanců. Od roku 2010 se jednalo o nárůst přibližně o 15 000 zaměstnanců.

Segment: léčba ran

Tato statistika zobrazuje tržní podíl globálního segmentu léčby ran (pěnové obvazy, hydrokoloidní obvazy, obvazy z hydrovláken, alginátové obvazy,..) v roce 2021 podle společností. Společnost 3M se zde umístila na prvním místě s podílem 18 % na globálním trhu.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb, je průměrný meziroční růst o 3.5 %. Tržby by měly v roce 2023 lehce klesnout, ale pak už by měl přijít růst a to na 38.9 miliardy dolarů.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je podobný jako u tržeb, tedy v roce 2023 lehký pokles a poté růst o necelých 6 % ročně až na 12.38$ v roce 2026.

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr P/E za ukončený fiskální rok 2021 byl 15.90, kde dlouhodobý průměr společnosti je kolem 15.75 a median sektoru kolem 18. Forward P/E je na hodnotě 11.75.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
8.28%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
7.16%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 164.98$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla. A to je u společnosti 3M Company 165.29$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 165.13$. (výpočty jsou ke dni 03.01.2023)

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

3M Company je technologická společnost, která vyrábí průmyslové, bezpečnostní a spotřební výrobky. Firma působí ve čtyřech segmentech: Bezpečnostní a průmyslové segmenty, Doprava a elektronika, Zdravotnictví a Spotřební segmenty. Segment Bezpečnost a průmysl se skládá z brusiva, automobilového trhu s náhradními díly, uzavíracích a maskovacích systémů, komunikačních trhů, elektrických trhů, průmyslových lepidel a pásek, osobní bezpečnosti a dalších. Segment Doprava a elektronika se skládá z pokročilých materiálů, automobilového a leteckého průmyslu, komerčních řešení, materiálů a systémů pro displeje, řešení elektronických materiálů, dopravy a bezpečnosti. Produkty a služby segmentu Zdravotnictví zahrnují dodávky léků, bezpečnost potravin, zdravotní informační systémy, lékařská řešení, řešení pro péči o ústní dutinu. Spotřebitelský segment slouží spotřebitelům a skládá se ze spotřebitelské zdravotní péče a ostatních produktů. Společnost sídlí v Saint Paul v Minnesotě.

Sektor: Industrial
Odvětví: Conglomerates
Zaměstnanci: 95 000
CEO: Michael Roman
Založeno: 1902
Země: USA
IPO: 14.01.1946
Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Burza: NYSE
Ticker: MMM
Rating S&P: – – –
Rating Moody’s: A1
3M Center  
Saint Paul, MN, 55144-1000  
United States  
 
Portfolio GP: ANO  
Web: 3mcompany.com  
Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti mají velmi stabilní, dlouhotrvající rostoucí trend. V roce 2021 dosáhly 35.36 miliardy dolarů, což je o necelých 10 % více, než v předchozím roce 2020.

Zisk na akcii

Zisk na akcii má velmi podobný trend jako tržby a v roce 2021 vygenerovala společnost 10.12$ na akcii, což je o 9.50% nárůst oproti předchozímu roku 2020.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2021 byla 47 %. Na grafu je patrné, že se hrubé marže společnosti pohybují dlouhodobě kolem tohoto čísla.

ROCE

Návratnost investovaného kapitálu za rok 2021 byla 19 %. Zde je patrný výraznější pokles z hodnot kolem jejich dlouhodobějšího průměru, který je 25 %.

Aktiva vs. Pasiva

Za narůst dlouhodobého dluhu v posledních letech mohou nové vydané dluhopisy v letech 2017, 2019 a 2020. Dluh společnosti tak v roce 2021 dosáhl 15.8 miliardy dolarů.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku byly za rok 2021 1.6 miliardy dolarů. Zde je vidět, že tyto výdaje nijak v čase nerostou a drží se velmi stabilně.

Obecné a administrativní výdaje

Tyto náklady vznikají při každodenním provozu podniku a nemusí být přímo vázány na konkrétní funkci nebo oddělení ve společnosti (např. provozní režie, nájemné, služby, pojištění, právní poplatky,…). V roce 2021 byly tyto výdaje 6.9 miliardy dolarů a na grafu je vidět, že jsou za poslední 3 roky na stejné úrovni.

Výzkum a Vývoj

Toto se týká činností, které společnosti provádějí za účelem inovace a uvedení nových výrobků a služeb na trh. Zde společnost vynaložila v roce 2021 necelé 2 miliardy dolarů a na grafu můžeme vidět, že se tento výdaj od roku 2000 zdvojnásobil.

Dividendy

Společnost se řadí mezi Dividendové krále, jelikož vyplácí a navyšuje nepřetržitě své dividendy už 64 let v řadě. V roce 2021 vyplatila svým akcionářů 5.96$ na akcii při výplatním poměru necelých 69 %.

Dividendový výnos

Dividendový výnos se za rok 2021 vyšplhal k 3.60 %. Na grafu je patrný růst výnosu díky klesající ceně akcie. V roce 2022 by měl být výnos dokonce kolem 5 %.

Počet akcií v oběhu

Společnost velmi zodpovědně snižuje své akcie v oběhu již od roku 1985. V roce 2021 tak zůstalo v oběhu něco málo přes 579 milionů akcií.

Akcionáři

Největší podíl z institucí a fondů ve společnosti drží Vanguard Group Inc. 8.33 %, Blackrock Inc. 7.48 % a State Street 5.68 %. Ze superinvestorů má největší podíl akcií Ken Fisher, Eric Schoenstein a Mairs and Power.

Hodnota značky

Hodnota značky společnosti 3M v posledních deseti letech neustále roste. Z hodnoty 3.6 miliardy dolarů v roce 2010 na 9.7 miliardy dolarů v roce 2021. Navíc se odhaduje, že bude hodnota značky 3M pravděpodobně i nadále růst.

Patentové přihlášky

Vedoucí americkou společností v oblasti patentových přihlášek podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) byla společnost Qualcomm Incorporated, která podala 2 173 mezinárodních patentových přihlášek. Společnost 3M Company obsadila 4. místě se 789 mezinárodními patentovými přihláškami.

Čisté tržby: segmenty

Společnost vyrábí přibližně 55 tisíc produktů. V roce 2021 dosáhl Bezpečnostní a průmyslový segment čistých tržeb 12.9 miliardy dolarů. Na druhém místě se umístil segment Dopravy a elektroniky s čistými tržbami 9.8 miliardy dolarů.

Čisté tržby: regiony

V roce 2021 činily čisté tržby v Americe přibližně 18.1 miliardy dolarů. Na druhém místě v čistých tržbách byl region Asia Pacific s 10.6 miliardy dolarů a na třetím Evropa, Střední východ a Afrika se 6.7 miliardy dolarů.

Počet zaměstnanců

V roce 2021 měla společnost 3M po celém světě celkem přibližně 95 000 zaměstnanců. Od roku 2010 se jednalo o nárůst přibližně o 15 000 zaměstnanců.

Segment: léčba ran

Tato statistika zobrazuje tržní podíl globálního segmentu léčby ran (pěnové obvazy, hydrokoloidní obvazy, obvazy z hydrovláken, alginátové obvazy,..) v roce 2021 podle společností. Společnost 3M se zde umístila na prvním místě s podílem 18 % na globálním trhu.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb, je průměrný meziroční růst o 3.5 %. Tržby by měly v roce 2023 lehce klesnout, ale pak už by měl přijít růst a to na 38.9 miliardy dolarů.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je podobný jako u tržeb, tedy v roce 2023 lehký pokles a poté růst o necelých 6 % ročně až na 12.38$ v roce 2026.

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr P/E za ukončený fiskální rok 2021 byl 15.90, kde dlouhodobý průměr společnosti je kolem 15.75 a median sektoru kolem 18. Forward P/E je na hodnotě 11.75.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
8.28%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
7.16%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 164.98$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla. A to je u společnosti 3M Company 165.29$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 165.13$(výpočty jsou ke dni 03.01.2023)

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Copyright © 2023 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ

Kontakt
GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika

GOLDEN POCKET