U.S. Bancorp (USB)

PROFIL SPOLEČNOSTI

U.S. Bancorp působí jako bankovní holdingová společnost, která nabízí finanční služby včetně poskytování úvěrů a depozitních služeb, správy hotovosti, směnárenství a správy majetku a investic. Firma poskytuje řadu finančních služeb, včetně úvěrových a depozitních služeb, správy hotovosti, kapitálových trhů a služeb svěřeneckého a investičního managementu. Společnost se rovněž zabývá službami v oblasti kreditních karet, obchodního a bankomatového zpracování, hypotečního bankovnictví, pojištění, makléřství a leasingu. Dceřiná bankovní společnost U.S. Bank National Association se zabývá všeobecným bankovnictvím a nabízí komerční a spotřebitelské úvěry, úvěrové služby, depozitní služby a doplňkové služby. Její nebankovní dceřiné společnosti nabízejí zákazníkům společnosti investiční a pojišťovací produkty především na domácích trzích a služby správy fondů pro řadu podílových a jiných fondů. Společnost sídlí v Minneapolisu ve státě Minnesota.

Sektor: Financial IPO: 07.05.1984
Odvětví: Banks-Regional Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Zaměstnanci: 68 796 Burza: NYSE
CEO: Andrew Cecere Ticker: USB
Založeno: 1863 Rating S&P: A+
Země: USA Rating Moody’s: A2
800 Nicollet Mall                  Portfolio GP: NE
Minneapolis, MN, 55402                  Web: usbank.com
United States                  Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Příjmy

Příjmy společnosti U.S. Bank v dlouhodobém horizontu rostou. Zde je zajímavé, že není na grafu znát zpomalení v období krizí. V roce 2021 dosáhly příjmy 22.3 miliardy dolarů, což je o 2 % méně než v předchozím roce 2020.

Zisk na akcii

Zisk na akci má také rostoucí trend a zde už jsou patrné propady během větších krizí. V posledním roce zisk na akcii velmi zrychlil na 5.27$ na akcii, což je o 72 % více, než v předchozím roce 2020.

Úrokové a neúrokové výnosy

Dva hlavní bankovní příjmy jsou úrokové a neúrokové příjmy, které nám říkají, jak banka vydělává peníze. Úrokové příjmy tvoří komerční a osobní půjčky, hypotéky, stavební úvěry a investiční cenné papíry. Neúrokové příjmy tvoří především poplatky jako jsou poplatky za vklady a transakce, poplatky za nedostatečné prostředky (NSF), roční poplatky, měsíční poplatky za obsluhu účtu, poplatky za nečinnost, apod. Na grafu je patrné, že tyto příjmy v čase rostou, tedy banka vydělává více a více peněz.

Rentabilita vlastního kapitálu

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ukazuje, jak dobře banka proměňuje svůj vlastní kapitál v zisk. Obecně platí, že návratnost vlastního kapitálu vyšší než 10 % je považována za dobrou a čím vyšší, tím lepší. Navíc vyšší hodnoty ROE mohou ospravedlnit vyšší ocenění v poměru k účetní ceně. Na grafu vidíme, že ROE US Bancorp se pohybuje od 11% výš. Nižší rentabilita byla pouze kolem Dot-com bubliny a finanční krize.

Aktiva vs. Úvěry

Srdcem banky jsou úvěry. Čím větší je podíl úvěrů na aktivech banky, tím blíže má banka k tradiční spořitelně. Na grafu aktiva vs. úvěry vidíme, že zhruba 54 % aktiv banky tvoří úvěry, což znamená, že se více zaměřuje na investiční bankovnictví.

Poměr úvěrů ke vkladům

Poměr úvěrů ke vkladům se používá k posouzení likvidity a ukazuje schopnost banky pokrýt ztráty z úvěrů a výběrů od klientů v případě hospodářského poklesu, který by vedl k nesplácení úvěrů. Obvykle je ideální poměr úvěrů ke vkladům 80 až 90 %. Na grafu u US Bancorp vidíme pokles v posledních dvou letech na 69 %. Banka tedy pravděpodobně poskytuje méně úvěrů.

Úročené vklady klientů

Úročený účet je typ bankovního účtu, který klientovi vyplácí úrokovou sazbu výměnou za to, že si do banky uloží své peníze. Tato úroková sazba se vyplácí ze zůstatku na účtu po určitou dobu a může být fixní, variabilní nebo vázaná na index a také může být rozložená nebo platná pouze po omezenou dobu. Podmínky vždy určuje banka. V roce 2021 dosáhly tyto vklady přes 309 miliard dolarů, což je nárůst o 7 % oproti předchozímu roku.

Neúročené vklady klientů

Neúročené účty jsou obvykle běžné účty s nízkými požadavky na vedení. Mezi nejběžnější typy patří základní, studentské, seniorské a společné účty. Pokud banka dokáže přilákat velké množství neúročených vkladů, může to znamenat velkou nákladovou výhodu oproti jiným bankám. Tyto vklady dosáhly v roce 2021 zhruba 135 miliard dolarů, což je nárůst o 14.50 % oproti předchozímu roku.

Poměr ceny k účetní hodnotě

Tento poměr se využívá k porovnání tržní kapitalizace firmy s její účetní hodnotou. Vzhledem k účetním postupům je tržní hodnota vlastního kapitálu obvykle vyšší než účetní hodnota cenného papíru, což má za následek poměr P/B vyšší než 1.0. Pokud tento poměr klesne pod hodnotu 1.0, může to znamenat podhodnocenou společnost. US Bancorp je v současnosti na hodnotě 1.68.

Poměr ceny k hmotné účetní hodnotě

Poměr ceny k hmotné účetní hodnotě měří tržní hodnotu společnosti v poměru k jejím hmotným aktivům, snížené o hodnotu všech nehmotných aktiv, jako jsou patenty, duševní vlastnictví, goodwill atd. Zde můžeme vidět, že je tento poměr pod dlouhodobým průměrem 2.29 / 3.20.

Aktiva k vlastnímu kapitálu

Poměr aktiv k vlastnímu kapitálu ukazuje poměr celkových aktiv firmy k části vlastněné akcionáři a je ukazatelem úrovně zadlužení společnosti. U bank platí obecné pravidlo, že je třeba hledat poměr, který je na úrovni 10 nebo nižší. Na Grafu vidíme, že se tento poměr pohybuje dlouhodobě kolem 9.50 %.

Procento špatných úvěrů

Nevýkonný úvěr je úvěr, který je v selhání z důvodu, že dlužník po určitou dobu neplatil plánované splátky. Komerční úvěry se považují za nevýkonné, pokud je dlužník 90 dní po splatnosti. Není zde žádný údaj, který by byl správný, ale samozřejmě čím nižší, tím lepší. US Bancorp mají za rok 2021 0.27% nevýkonných úvěrů z celkového počtu poskytnutých, což je velmi zanedbatelné číslo.

Dividendy

Graf výplaty dividend je takový jaký je, jelikož je banka závislá na rozhodnutí Federálního bankovního systému (FED), který bankám ve Spojených státech „doporučuje“ hlavně v období krize, jestli je vhodné dividendy vyplácet nebo nikoliv. V roce 2022 banka vyplatila 1.88$ na akcii při výplatním poměru necelých 45 %.

Dividendový výnos

Dividendový výnos se pohybuje kolem 2-3%, což se dá považovat za průměr. Průměrné roční navyšování vyplácené částky je zde vyšší, což je způsobeno právě omezováním distribuce, jeho opětovného zavedení a pokračování ve výplatách. US Bancorp navyšuje v průměru svoji dividendu o 10 % ročně.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu v minulosti velmi rostl a banka tak využívala získaný kapitál. V roce 2011 začala své akcie odkupovat zpět a snížila tak jejich celkový počet ze 1.9 miliard kusů na dnešních 1.5 miliardy.

Akcionáři

Největší podíl z institucí a fondů ve společnosti drží Berkshire Hathaway Inc. 8.06 %, Vanguard Group Inc. 7.65 % a Blackrock Inc. 6.69 %. Ze superinvestorů má největší podíl akcií Warren Buffett, Chris Davis a Mairs and Power.

Kapitál tier 1 (CET1)

V roce 2021 měla US Bancorp kapitálový poměr kmenového kapitálu tier 1 (CET1) ve výši 10.00 %, což bylo nad požadovanou úrovní 4.50 %. Tato opatření byla vypracována v reakci na finanční krizi v letech 2007 až 2009, kdy všechny banky a další finanční instituce musí vyčlenit dostatečné množství kapitálu, aby pokryly neočekávané ztráty a zůstaly v případě krize solventní.

Počet zaměstnanců

Ačkoliv do roku 2018 počet zaměstnanců rostl až na 73 333, tak od té doby se společnost rozhodla, tento počet snižovat a tak v roce 2021 má US Bancorp 68 796 zaměstnanců.

ODHADY ANALYTIKŮ

Příjmy

Odhady analytiků na budoucí vývoj příjmů, je průměrný meziroční růst o 9.40 %. Odhaduje se, že by měly nadále růst a to z 22.7 miliardy dolarů na 32.36 miliardy dolarů v roce 2025.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je růst v průměru o 11.00 % na 5.50$ na akcii a poté pokles v roce 2026.

VALUACE

Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B)

Poměr P/B v roce 2021 byl 1.59, kde dlouhodobý průměr společnosti je kolem 1.26 a median sektoru kolem 1.25.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
7.96%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
– – -%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 98.10$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla. A to je u společnosti US Bancorp 56.09$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 77.10$. (výpočty jsou ke dni 05.01.2023)

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

U.S. Bancorp působí jako bankovní holdingová společnost, která nabízí finanční služby včetně poskytování úvěrů a depozitních služeb, správy hotovosti, směnárenství a správy majetku a investic. Firma poskytuje řadu finančních služeb, včetně úvěrových a depozitních služeb, správy hotovosti, kapitálových trhů a služeb svěřeneckého a investičního managementu. Společnost se rovněž zabývá službami v oblasti kreditních karet, obchodního a bankomatového zpracování, hypotečního bankovnictví, pojištění, makléřství a leasingu. Dceřiná bankovní společnost U.S. Bank National Association se zabývá všeobecným bankovnictvím a nabízí komerční a spotřebitelské úvěry, úvěrové služby, depozitní služby a doplňkové služby. Její nebankovní dceřiné společnosti nabízejí zákazníkům společnosti investiční a pojišťovací produkty především na domácích trzích a služby správy fondů pro řadu podílových a jiných fondů. Společnost sídlí v Minneapolisu ve státě Minnesota.

Sektor: Financial
Odvětví: Banks-Regional
Zaměstnanci: 68 796
CEO: Andrew Cecere
Založeno: 1863
Země: USA
IPO: 07.05.1984
Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Burza: NYSE
Ticker: USB
Rating S&P: A+
Rating Moody’s: A2
800 Nicollet Mall  
Minneapolis, MN, 55402  
United States  
 
Portfolio GP: NE  
Web: usbank.com  
Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Příjmy

Příjmy společnosti U.S. Bank v dlouhodobém horizontu rostou. Zde je zajímavé, že není na grafu znát zpomalení v období krizí. V roce 2021 dosáhly příjmy 22.3 miliardy dolarů, což je o 2 % méně než v předchozím roce 2020.

Zisk na akcii

Zisk na akci má také rostoucí trend a zde už jsou patrné propady během větších krizí. V posledním roce zisk na akcii velmi zrychlil na 5.27$ na akcii, což je o 72 % více, než v předchozím roce 2020.

Úrokové a neúrokové výnosy

Dva hlavní bankovní příjmy jsou úrokové a neúrokové příjmy, které nám říkají, jak banka vydělává peníze. Úrokové příjmy tvoří komerční a osobní půjčky, hypotéky, stavební úvěry a investiční cenné papíry. Neúrokové příjmy tvoří především poplatky jako jsou poplatky za vklady a transakce, poplatky za nedostatečné prostředky (NSF), roční poplatky, měsíční poplatky za obsluhu účtu, poplatky za nečinnost, apod. Na grafu je patrné, že tyto příjmy v čase rostou, tedy banka vydělává více a více peněz.

Rentabilita vlastního kapitálu

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ukazuje, jak dobře banka proměňuje svůj vlastní kapitál v zisk. Obecně platí, že návratnost vlastního kapitálu vyšší než 10 % je považována za dobrou a čím vyšší, tím lepší. Navíc vyšší hodnoty ROE mohou ospravedlnit vyšší ocenění v poměru k účetní ceně. Na grafu vidíme, že ROE US Bancorp se pohybuje od 11% výš. Nižší rentabilita byla pouze kolem Dot-com bubliny a finanční krize.

Aktiva vs. Úvěry

Srdcem banky jsou úvěry. Čím větší je podíl úvěrů na aktivech banky, tím blíže má banka k tradiční spořitelně. Na grafu aktiva vs. úvěry vidíme, že zhruba 54 % aktiv banky tvoří úvěry, což znamená, že se více zaměřuje na investiční bankovnictví.

Poměr úvěrů ke vkladům

Poměr úvěrů ke vkladům se používá k posouzení likvidity a ukazuje schopnost banky pokrýt ztráty z úvěrů a výběrů od klientů v případě hospodářského poklesu, který by vedl k nesplácení úvěrů. Obvykle je ideální poměr úvěrů ke vkladům 80 až 90 %. Na grafu u US Bancorp vidíme pokles v posledních dvou letech na 69 %. Banka tedy pravděpodobně poskytuje méně úvěrů.

Úročené vklady klientů

Úročený účet je typ bankovního účtu, který klientovi vyplácí úrokovou sazbu výměnou za to, že si do banky uloží své peníze. Tato úroková sazba se vyplácí ze zůstatku na účtu po určitou dobu a může být fixní, variabilní nebo vázaná na index a také může být rozložená nebo platná pouze po omezenou dobu. Podmínky vždy určuje banka. V roce 2021 dosáhly tyto vklady přes 309 miliard dolarů, což je nárůst o 7 % oproti předchozímu roku.

Neúročené vklady klientů

Neúročené účty jsou obvykle běžné účty s nízkými požadavky na vedení. Mezi nejběžnější typy patří základní, studentské, seniorské a společné účty. Pokud banka dokáže přilákat velké množství neúročených vkladů, může to znamenat velkou nákladovou výhodu oproti jiným bankám. Tyto vklady dosáhly v roce 2021 zhruba 135 miliard dolarů, což je nárůst o 14.50 % oproti předchozímu roku.

Poměr ceny k účetní hodnotě

Tento poměr se využívá k porovnání tržní kapitalizace firmy s její účetní hodnotou. Vzhledem k účetním postupům je tržní hodnota vlastního kapitálu obvykle vyšší než účetní hodnota cenného papíru, což má za následek poměr P/B vyšší než 1.0. Pokud tento poměr klesne pod hodnotu 1.0, může to znamenat podhodnocenou společnost. US Bancorp je v současnosti na hodnotě 1.68.

Poměr ceny k hmotné účetní hodnotě

Poměr ceny k hmotné účetní hodnotě měří tržní hodnotu společnosti v poměru k jejím hmotným aktivům, snížené o hodnotu všech nehmotných aktiv, jako jsou patenty, duševní vlastnictví, goodwill atd. Zde můžeme vidět, že je tento poměr pod dlouhodobým průměrem 2.29 / 3.20.

Aktiva k vlastnímu kapitálu

Poměr aktiv k vlastnímu kapitálu ukazuje poměr celkových aktiv firmy k části vlastněné akcionáři a je ukazatelem úrovně zadlužení společnosti. U bank platí obecné pravidlo, že je třeba hledat poměr, který je na úrovni 10 nebo nižší. Na Grafu vidíme, že se tento poměr pohybuje dlouhodobě kolem 9.50 %.

Procento špatných úvěrů

Nevýkonný úvěr je úvěr, který je v selhání z důvodu, že dlužník po určitou dobu neplatil plánované splátky. Komerční úvěry se považují za nevýkonné, pokud je dlužník 90 dní po splatnosti. Není zde žádný údaj, který by byl správný, ale samozřejmě čím nižší, tím lepší. US Bancorp mají za rok 2021 0.27% nevýkonných úvěrů z celkového počtu poskytnutých, což je velmi zanedbatelné číslo.

Dividendy

Graf výplaty dividend je takový jaký je, jelikož je banka závislá na rozhodnutí Federálního bankovního systému (FED), který bankám ve Spojených státech „doporučuje“ hlavně v období krize, jestli je vhodné dividendy vyplácet nebo nikoliv. V roce 2022 banka vyplatila 1.88$ na akcii při výplatním poměru necelých 45 %.

Dividendový výnos

Dividendový výnos se pohybuje kolem 2-3%, což se dá považovat za průměr. Průměrné roční navyšování vyplácené částky je zde vyšší, což je způsobeno právě omezováním distribuce, jeho opětovného zavedení a pokračování ve výplatách. US Bancorp navyšuje v průměru svoji dividendu o 10 % ročně.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu v minulosti velmi rostl a banka tak využívala získaný kapitál. V roce 2011 začala své akcie odkupovat zpět a snížila tak jejich celkový počet ze 1.9 miliard kusů na dnešních 1.5 miliardy.

Akcionáři

Největší podíl z institucí a fondů ve společnosti drží Berkshire Hathaway Inc. 8.06 %, Vanguard Group Inc. 7.65 % a Blackrock Inc. 6.69 %. Ze superinvestorů má největší podíl akcií Warren Buffett, Chris Davis a Mairs and Power.

Kapitál tier 1 (CET1)

V roce 2021 měla US Bancorp kapitálový poměr kmenového kapitálu tier 1 (CET1) ve výši 10.00 %, což bylo nad požadovanou úrovní 4.50 %. Tato opatření byla vypracována v reakci na finanční krizi v letech 2007 až 2009, kdy všechny banky a další finanční instituce musí vyčlenit dostatečné množství kapitálu, aby pokryly neočekávané ztráty a zůstaly v případě krize solventní.

Počet zaměstnanců

Ačkoliv do roku 2018 počet zaměstnanců rostl až na 73 333, tak od té doby se společnost rozhodla, tento počet snižovat a tak v roce 2021 má US Bancorp 68 796 zaměstnanců.

ODHADY ANALYTIKŮ

Příjmy

Odhady analytiků na budoucí vývoj příjmů, je průměrný meziroční růst o 9.40 %. Odhaduje se, že by měly nadále růst a to z 22.7 miliardy dolarů na 32.36 miliardy dolarů v roce 2025.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je růst v průměru o 11.00 % na 5.50$ na akcii a poté pokles v roce 2026.

VALUACE

Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B)

Poměr P/B v roce 2021 byl 1.59, kde dlouhodobý průměr společnosti je kolem 1.26 a median sektoru kolem 1.25.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
7.96%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
– – -%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 98.10$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla. A to je u společnosti US Bancorp 56.09$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 77.10$(výpočty jsou ke dni 05.01.2023)

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Copyright © 2023 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ

Kontakt
GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika

GOLDEN POCKET