The Bank of NY Mellon Corporation (BK)

PROFIL SPOLEČNOSTI

Bank of New York Mellon je bankovní holdingová společnost, která se zabývá poskytováním finančních služeb. Společnost poskytuje finanční služby institucím, podnikům nebo individuálním investorům. Mezi segmenty společnosti patří Securities Services, Market and Wealth Services a Investment and Wealth Management. Segment Securities Services zahrnuje činnost v oblasti správy aktiv, která poskytuje globální úschovu, účetnictví fondů, integrovaná řešení pro kanceláře, převodní agentury a datová a analytická řešení. Segment Market and Wealth Services zahrnuje společnost Pershing a správu clearingu a kolaterálu a její škálované pokladní služby. Její segment Investment and Wealth Management zahrnuje správu investic a správu majetku. Společnost má v úschově aktiva v hodnotě přibližně 46.7 bilionu USD a ve správě aktiva v hodnotě 2.4 bilionu USD. Společnost sídlí v New Yorku..

Sektor: Financial IPO: 02.07.2007
Odvětví: Asset Management Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Zaměstnanci: 51 100 Burza: NYSE
CEO: Thomas Gibbons Ticker: BK
Založeno: 1784 Rating S&P: A
Země: USA Rating Moody’s: A1
240 Greenwich Street                  Portfolio GP: NE
New York, NY, 10286                  Web: bnymellon.com
United States                  Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Příjmy

Příjmy společnosti v dlouhodobém horizontu rostou, i když je na grafu nejvýraznější propad v roce 2009, jelikož se banka zabývá investicemi. V roce 2021 dosáhly příjmy 15.6 miliardy dolarů, což je lehký nárůst o , % oproti předchozímu roku 2020.

Zisk na akcii

Zisk na akci má také rostoucí trend a i zde je znatelný pokles, dokonce do záporných čísel v roce 2009. Růst zisku v roce 2013 zrychlil a v roce 2021 dosáhl 4.14$ na akcii, což je nárůst o 8 %, oproti předchozímu roku.

Úrokové a neúrokové výnosy

Dva hlavní bankovní příjmy jsou úrokové a neúrokové příjmy, které nám říkají, jak banka vydělává peníze. Úrokové příjmy tvoří komerční a osobní půjčky, hypotéky, stavební úvěry a investiční cenné papíry. Neúrokové příjmy tvoří především poplatky jako jsou poplatky za vklady a transakce, poplatky za nedostatečné prostředky (NSF), roční poplatky, měsíční poplatky za obsluhu účtu, poplatky za nečinnost, apod. Na grafu je patrné, že úrokové příjmy od roku 2019 výrazně klesly a neúrokové si drží stejnou úroveň.

Rentabilita vlastního kapitálu

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ukazuje, jak dobře banka proměňuje svůj vlastní kapitál v zisk. Obecně platí, že návratnost vlastního kapitálu vyšší než 10 % je považována za dobrou a čím vyšší, tím lepší. Navíc vyšší hodnoty ROE mohou ospravedlnit vyšší ocenění v poměru k účetní ceně. Na grafu vidíme, že ROE propadlo pod 10 % v roce 2020 a pohybuje se kolem 8 %.

Aktiva vs. Úvěry

Srdcem banky jsou úvěry. Čím větší je podíl úvěrů na aktivech banky, tím blíže má banka k tradiční spořitelně. Na grafu aktiva vs. úvěry vidíme, že zhruba 15 % aktiv banky tvoří úvěry, což znamená, že je z velké části zaměřena na investiční bankovnictví, pravděpodobně cenné papíry.

Poměr úvěrů ke vkladům

Poměr úvěrů ke vkladům se používá k posouzení likvidity a ukazuje schopnost banky pokrýt ztráty z úvěrů a výběrů od klientů v případě hospodářského poklesu, který by vedl k nesplácení úvěrů. Obvykle je ideální poměr úvěrů ke vkladům 80 až 90 %. Na grafu vidíme, že se tato hodnota pohybuje kolem 20-30 %, což jelikož se jedná o investičně zaměřenou banku je normální a banka poskytuje minimum úvěrů.

Úročené vklady klientů

Úročený účet je typ bankovního účtu, který klientovi vyplácí úrokovou sazbu výměnou za to, že si do banky uloží své peníze. Tato úroková sazba se vyplácí ze zůstatku na účtu po určitou dobu a může být fixní, variabilní nebo vázaná na index a také může být rozložená nebo platná pouze po omezenou dobu. Podmínky vždy určuje banka. V roce 2021 dosáhly tyto vklady přes 225.5 miliardy dolarů.

Neúročené vklady klientů

Neúročené účty jsou obvykle běžné účty s nízkými požadavky na vedení. Mezi nejběžnější typy patří základní, studentské, seniorské a společné účty. Pokud banka dokáže přilákat velké množství neúročených vkladů, může to znamenat velkou nákladovou výhodu oproti jiným bankám. Tyto vklady dosáhly v roce 2021 zhruba 93.7 miliardy dolarů, což je o 12 % více, než v roce 2020.

Poměr ceny k účetní hodnotě

Tento poměr se využívá k porovnání tržní kapitalizace firmy s její účetní hodnotou. Vzhledem k účetním postupům je tržní hodnota vlastního kapitálu obvykle vyšší než účetní hodnota cenného papíru, což má za následek poměr P/B vyšší než 1.0. Pokud tento poměr klesne pod hodnotu 1.0, může to znamenat podhodnocenou společnost. Bank of New York Mellon je v současnosti na hodnotě 1.09.

Poměr ceny k hmotné účetní hodnotě

Poměr ceny k hmotné účetní hodnotě měří tržní hodnotu společnosti v poměru k jejím hmotným aktivům, snížené o hodnotu všech nehmotných aktiv, jako jsou patenty, duševní vlastnictví, goodwill atd. Zde můžeme vidět, že je tento poměr lehce nad průměrem 2.45 / 2.37.

Aktiva k vlastnímu kapitálu

Poměr aktiv k vlastnímu kapitálu ukazuje poměr celkových aktiv firmy k části vlastněné akcionáři a je ukazatelem úrovně zadlužení společnosti. U bank platí obecné pravidlo, že je třeba hledat poměr, který je na úrovni 10 nebo nižší. Na Grafu Bank of New York Mellon vidíme, že se tento poměr pohybuje dlouhodobě mezi 9-10%.

Procento špatných úvěrů

Nevýkonný úvěr je úvěr, který je v selhání z důvodu, že dlužník po určitou dobu neplatil plánované splátky. Komerční úvěry se považují za nevýkonné, pokud je dlužník 90 dní po splatnosti. Není zde žádný údaj, který by byl správný, ale samozřejmě čím nižší, tím lepší. Na grafu můžeme vidět, jak v krizích tento údaj roste. Bank of New York Mellon mají za rok 2021 velmi nízké číslo 0.17% nevýkonných úvěrů z celkového počtu poskytnutých.

Dividendy

Graf výplaty dividend je takový jaký je, jelikož je banka závislá na rozhodnutí Federálního bankovního systému (FED), který bankám ve Spojených státech „doporučuje“ hlavně v období krize, jestli je vhodné dividendy vyplácet nebo nikoliv. V roce 2022 banka vyplatila 1.42$ na akcii při výplatním poměru 32 %.

Dividendový výnos

Dividendový výnos se dlouhodobě pohybuje kolem 2%, což se dá považovat za slabší průměr. Průměrné roční navyšování vyplácené částky je zde o něco vyšší, ale to je způsobeno právě omezováním distribuce, jeho opětovného zavedení a pokračování ve výplatách. Bank of New York Mellon navyšuje v průměru svoji dividendu o 11 % ročně.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu v minulosti velmi rostl, můžeme vidět, že banka navyšovala svůj počet akcií hlavně v období finanční krize, kdy potřebovala kapitál, aby mohla nějak fungovat. Od roku 2011 počet akcií odkupují zpět a snížili tak jejich počet z 1.22 miliardy na 852 milionů kusů.

Akcionáři

Největší podíl z institucí a fondů ve společnosti Bank of New York Mellon drží Berkshire Hathaway Inc. 8.89 %, Vanguard Group Inc. 8.16 % a Blackrock Inc. 7.74 %. Ze superinvestorů má největší podíl akcií Warren Buffett, Ken Fisher a Eric Schoenstein.

Kapitál tier 1 (CET1)

V roce 2021 měla Bank of New York Mellon kapitálový poměr kmenového kapitálu tier 1 (CET1) ve výši 11.20 %, což bylo nad požadovanou úrovní 4.50 %. Tato opatření byla vypracována v reakci na finanční krizi v letech 2007 až 2009, kdy všechny banky a další finanční instituce musí vyčlenit dostatečné množství kapitálu, aby pokryly neočekávané ztráty a zůstaly v případě krize solventní.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců Bank of New York Mellon po celém světě se od roku 2002 až 2017 celkově pomalu navyšoval až na 52 500 zaměstnanců. Od té doby počet zaměstnanců pomalu klesal a v roce 2021 měla banka něco málo přes 49 100 zaměstnanců.

ODHADY ANALYTIKŮ

Příjmy

Odhady analytiků na budoucí vývoj příjmů, je průměrný meziroční růst o 3.50 %. Odhaduje se, že by měly nadále růst a to ze 15.6 miliardy dolarů na 18.9 miliardy dolarů v roce 2026.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je růst v průměru o 17 %. Zisk na akcii by tak měl vzrůst ze 4.14$ v roce 2021 na 6.37$ v roce 2026.

VALUACE

Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B)

Poměr P/B v roce 2021 byl 1.15, kde dlouhodobý průměr společnosti je kolem 0.87 a median sektoru kolem 1.25.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
8.44%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
– – -%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 77.42$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla. A to je u společnosti Bank of New York Mellon 51.33$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 64.37$. (výpočty jsou ke dni 06.01.2023)

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

Bank of New York Mellon je bankovní holdingová společnost, která se zabývá poskytováním finančních služeb. Společnost poskytuje finanční služby institucím, podnikům nebo individuálním investorům. Mezi segmenty společnosti patří Securities Services, Market and Wealth Services a Investment and Wealth Management. Segment Securities Services zahrnuje činnost v oblasti správy aktiv, která poskytuje globální úschovu, účetnictví fondů, integrovaná řešení pro kanceláře, převodní agentury a datová a analytická řešení. Segment Market and Wealth Services zahrnuje společnost Pershing a správu clearingu a kolaterálu a její škálované pokladní služby. Její segment Investment and Wealth Management zahrnuje správu investic a správu majetku. Společnost má v úschově aktiva v hodnotě přibližně 46.7 bilionu USD a ve správě aktiva v hodnotě 2.4 bilionu USD. Společnost sídlí v New Yorku..

Sektor: Financial
Odvětví: Asset Management
Zaměstnanci: 51 100
CEO: Thomas Gibbons
Založeno: 1784
Země: USA
IPO: 02.07.2007
Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Burza: NYSE
Ticker: BK
Rating S&P: A
Rating Moody’s: A1
240 Greenwich Street  
New York, NY, 10286  
United States  
 
Portfolio GP: NE  
Web: bnymellon.com  
Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Příjmy

Příjmy společnosti v dlouhodobém horizontu rostou, i když je na grafu nejvýraznější propad v roce 2009, jelikož se banka zabývá investicemi. V roce 2021 dosáhly příjmy 15.6 miliardy dolarů, což je lehký nárůst o , % oproti předchozímu roku 2020.

Zisk na akcii

Zisk na akci má také rostoucí trend a i zde je znatelný pokles, dokonce do záporných čísel v roce 2009. Růst zisku v roce 2013 zrychlil a v roce 2021 dosáhl 4.14$ na akcii, což je nárůst o 8 %, oproti předchozímu roku.

Úrokové a neúrokové výnosy

Dva hlavní bankovní příjmy jsou úrokové a neúrokové příjmy, které nám říkají, jak banka vydělává peníze. Úrokové příjmy tvoří komerční a osobní půjčky, hypotéky, stavební úvěry a investiční cenné papíry. Neúrokové příjmy tvoří především poplatky jako jsou poplatky za vklady a transakce, poplatky za nedostatečné prostředky (NSF), roční poplatky, měsíční poplatky za obsluhu účtu, poplatky za nečinnost, apod. Na grafu je patrné, že úrokové příjmy od roku 2019 výrazně klesly a neúrokové si drží stejnou úroveň.

Rentabilita vlastního kapitálu

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ukazuje, jak dobře banka proměňuje svůj vlastní kapitál v zisk. Obecně platí, že návratnost vlastního kapitálu vyšší než 10 % je považována za dobrou a čím vyšší, tím lepší. Navíc vyšší hodnoty ROE mohou ospravedlnit vyšší ocenění v poměru k účetní ceně. Na grafu vidíme, že ROE propadlo pod 10 % v roce 2020 a pohybuje se kolem 8 %.

Aktiva vs. Úvěry

Srdcem banky jsou úvěry. Čím větší je podíl úvěrů na aktivech banky, tím blíže má banka k tradiční spořitelně. Na grafu aktiva vs. úvěry vidíme, že zhruba 15 % aktiv banky tvoří úvěry, což znamená, že je z velké části zaměřena na investiční bankovnictví, pravděpodobně cenné papíry.

Poměr úvěrů ke vkladům

Poměr úvěrů ke vkladům se používá k posouzení likvidity a ukazuje schopnost banky pokrýt ztráty z úvěrů a výběrů od klientů v případě hospodářského poklesu, který by vedl k nesplácení úvěrů. Obvykle je ideální poměr úvěrů ke vkladům 80 až 90 %. Na grafu vidíme, že se tato hodnota pohybuje kolem 20-30 %, což jelikož se jedná o investičně zaměřenou banku je normální a banka poskytuje minimum úvěrů.

Úročené vklady klientů

Úročený účet je typ bankovního účtu, který klientovi vyplácí úrokovou sazbu výměnou za to, že si do banky uloží své peníze. Tato úroková sazba se vyplácí ze zůstatku na účtu po určitou dobu a může být fixní, variabilní nebo vázaná na index a také může být rozložená nebo platná pouze po omezenou dobu. Podmínky vždy určuje banka. V roce 2021 dosáhly tyto vklady přes 225.5 miliardy dolarů.

Neúročené vklady klientů

Neúročené účty jsou obvykle běžné účty s nízkými požadavky na vedení. Mezi nejběžnější typy patří základní, studentské, seniorské a společné účty. Pokud banka dokáže přilákat velké množství neúročených vkladů, může to znamenat velkou nákladovou výhodu oproti jiným bankám. Tyto vklady dosáhly v roce 2021 zhruba 93.7 miliardy dolarů, což je o 12 % více, než v roce 2020.

Poměr ceny k účetní hodnotě

Tento poměr se využívá k porovnání tržní kapitalizace firmy s její účetní hodnotou. Vzhledem k účetním postupům je tržní hodnota vlastního kapitálu obvykle vyšší než účetní hodnota cenného papíru, což má za následek poměr P/B vyšší než 1.0. Pokud tento poměr klesne pod hodnotu 1.0, může to znamenat podhodnocenou společnost. Bank of New York Mellon je v současnosti na hodnotě 1.09.

Poměr ceny k hmotné účetní hodnotě

Poměr ceny k hmotné účetní hodnotě měří tržní hodnotu společnosti v poměru k jejím hmotným aktivům, snížené o hodnotu všech nehmotných aktiv, jako jsou patenty, duševní vlastnictví, goodwill atd. Zde můžeme vidět, že je tento poměr lehce nad průměrem 2.45 / 2.37.

Aktiva k vlastnímu kapitálu

Poměr aktiv k vlastnímu kapitálu ukazuje poměr celkových aktiv firmy k části vlastněné akcionáři a je ukazatelem úrovně zadlužení společnosti. U bank platí obecné pravidlo, že je třeba hledat poměr, který je na úrovni 10 nebo nižší. Na Grafu Bank of New York Mellon vidíme, že se tento poměr pohybuje dlouhodobě mezi 9-10%.

Procento špatných úvěrů

Nevýkonný úvěr je úvěr, který je v selhání z důvodu, že dlužník po určitou dobu neplatil plánované splátky. Komerční úvěry se považují za nevýkonné, pokud je dlužník 90 dní po splatnosti. Není zde žádný údaj, který by byl správný, ale samozřejmě čím nižší, tím lepší. Na grafu můžeme vidět, jak v krizích tento údaj roste. Bank of New York Mellon mají za rok 2021 velmi nízké číslo 0.17% nevýkonných úvěrů z celkového počtu poskytnutých.

Dividendy

Graf výplaty dividend je takový jaký je, jelikož je banka závislá na rozhodnutí Federálního bankovního systému (FED), který bankám ve Spojených státech „doporučuje“ hlavně v období krize, jestli je vhodné dividendy vyplácet nebo nikoliv. V roce 2022 banka vyplatila 1.42$ na akcii při výplatním poměru 32 %.

Dividendový výnos

Dividendový výnos se dlouhodobě pohybuje kolem 2%, což se dá považovat za slabší průměr. Průměrné roční navyšování vyplácené částky je zde o něco vyšší, ale to je způsobeno právě omezováním distribuce, jeho opětovného zavedení a pokračování ve výplatách. Bank of New York Mellon navyšuje v průměru svoji dividendu o 11 % ročně.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu v minulosti velmi rostl, můžeme vidět, že banka navyšovala svůj počet akcií hlavně v období finanční krize, kdy potřebovala kapitál, aby mohla nějak fungovat. Od roku 2011 počet akcií odkupují zpět a snížili tak jejich počet z 1.22 miliardy na 852 milionů kusů.

Akcionáři

Největší podíl z institucí a fondů ve společnosti Bank of New York Mellon drží Berkshire Hathaway Inc. 8.89 %, Vanguard Group Inc. 8.16 % a Blackrock Inc. 7.74 %. Ze superinvestorů má největší podíl akcií Warren Buffett, Ken Fisher a Eric Schoenstein.

Kapitál tier 1 (CET1)

V roce 2021 měla Bank of New York Mellon kapitálový poměr kmenového kapitálu tier 1 (CET1) ve výši 11.20 %, což bylo nad požadovanou úrovní 4.50 %. Tato opatření byla vypracována v reakci na finanční krizi v letech 2007 až 2009, kdy všechny banky a další finanční instituce musí vyčlenit dostatečné množství kapitálu, aby pokryly neočekávané ztráty a zůstaly v případě krize solventní.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců Bank of New York Mellon po celém světě se od roku 2002 až 2017 celkově pomalu navyšoval až na 52 500 zaměstnanců. Od té doby počet zaměstnanců pomalu klesal a v roce 2021 měla banka něco málo přes 49 100 zaměstnanců.

ODHADY ANALYTIKŮ

Příjmy

Odhady analytiků na budoucí vývoj příjmů, je průměrný meziroční růst o 3.50 %. Odhaduje se, že by měly nadále růst a to ze 15.6 miliardy dolarů na 18.9 miliardy dolarů v roce 2026.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je růst v průměru o 17 %. Zisk na akcii by tak měl vzrůst ze 4.14$ v roce 2021 na 6.37$ v roce 2026.

VALUACE

Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B)

Poměr P/B v roce 2021 byl 1.15, kde dlouhodobý průměr společnosti je kolem 0.87 a median sektoru kolem 1.25.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
8.44%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
– – -%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 77.42$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla. A to je u společnosti Bank of New York Mellon 51.33$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 64.37$(výpočty jsou ke dni 06.01.2023)

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Copyright © 2023 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ

Kontakt
GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika

GOLDEN POCKET