McDonald’s Corporation (MCD)

PROFIL SPOLEČNOSTI

McDonald’s provozuje a franšízuje restaurace McDonald’s ve třech segmentech: Spojené státy (U.S.), Mezinárodní provozované trhy (IOM) a Mezinárodní rozvojové licencované trhy a korporátní segment (IDL). Její restaurace nabízejí hamburgery a cheeseburgery, kuřecí sendviče, nugety, wrapy, hranolky, saláty, ovesnou kaši, koktejly, dezerty, poháry, nealkoholické nápoje, pečivo, kávu, jakož i snídaňové menu, včetně sendvičů, sušenek, baget, snídaňových burritos, hotcakes a dalších sendvičů. Společnost sídlí v Chicagu ve státě Illinois.

Sektor: Consumer Cyclical IPO: 21.04.1965
Odvětví: Restaurants Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Zaměstnanci: 200 000 Burza: NYSE
CEO: Christopher Kempczinski Ticker: MCD
Založeno: 1940 Rating S&P: BBB+
Země: USA Rating Moody’s: Baa1
110 North Carpenter Street                  Portfolio GP: ANO
Chicago, IL, 60607                  Web: mcdonalds.com
United States                  Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti s železnou pravidelností až do roku 2013 rostly. V roce 2014 přišel zlom a trend se otočil a tržby začaly v důsledku skandálů a hlavně prosazování zdravé výživy klesat. V roce 2015 společnost přistoupila ke kroku vyměnit CEO, který by dokázal společnost nasměrovat na nový trend a požadavky spotřebitelů. Otočit ale takovou obrovskou firmu chvíli trvá a v roce 2019 bylo vše připraveno na obrat, ale o rok později přišla pandemie a lockdowny. Ale už v roce 2021 společnost vygenerovala $23.22B, což byl nárůst oproti předešlému roku o 21 % a navíc překonali tržby až z roku 2016.

Zisk na akcii

Zisk na akcii si udržel stoupající trend až na nějaké menší výkyvy. To je způsobeno hlavně schopností vedení snažit se s klesajícími tržbami, zároveň snižovat i výdaje společnosti. Zde je vidět, že v roce 2015 začal řídit společnost nový CEO a zisky na akcii od roku 2016 začali opět růst, i když klesaly tržby. V roce 2021 vygenerovala společnost zisk na akcii 10.12$, což je nárůst o 60.50% oproti předešlému roku.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2021 byla 54 %. I zde je vidět výrazné zlepšení od roku 2016, kdy se hrubá marže vyšplhala opět na hodnoty z let 2000 – 2004.

ROCE

Návratnost investovaného kapitálu za rok 2021 byla 21 %, což i když je hodnota pohybující se kolem dlouhodobého minima společnosti, tak v průměru se uvádí, že hodnota nad 20 % značí velmi finančně zdravou společnost. 

Aktiva vs. Pasiva

Závazky společnosti od roku 2015 rostou i díky vydání nových dlouholetých dluhopisů splatných v letech 2026, 2029, 2030 a 2045. Dlouhodobý dluh se tak včetně kapitálových leasingů vyšplhal v roce 2021 na $58.45B.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku se drží dlouhodobě na stejných úrovních a za rok 2021 činily 2.04 miliardy dolarů.

Dividendy

Společnost začala vyplácet dividendy v roce 1976 a jedná se tedy o 46letou historii výplat akcionářům. Za nárůst výplat od roku 2000 do 2007 může změna frekvence vyplácení ze čtvrtletní na roční. V roce 2008 se pak společnost znovu vrátila ke čtvrtletním výplatám. V roce 2021 vyplatila 1.38$ na akcii, což představuje zvýšení o 10 % oproti předešlému roku.

Dividendový výnos

Dividendový výnos v roce 2021 byl lehce nad 2 % a výplatní poměr přes 50 %. I když se zdá být výnos nízký, na druhou stranu je třeba brát v úvahu Yield on Cost, který za pár let posune dnešní dividendový výnos na úplně jiné hodnoty díky pravidelnému navyšování vyplácející částky.

Počet akcií v oběhu

Mimo to, že společnost odměňuje své akcionáře formou výplat dividend, tak také velmi intenzivně odkupuje své akcie a to už od roku 1985 a tím stále navyšuje podíl ve společnosti stávajícím akcionářům. Počet akcií v oběhu klesl od roku 1985 z 1.93 miliardy na 0.75 miliardy v roce 2021.

Akcionáři

Největší podíl z institucí a fondů ve společnosti McDonald’s drží Vanguard Group Inc. 8.99 %, Blackrock Inc. 6.67 % a State Streep Corp. 4.59 %. Ze superinvestorů má největší podíl akcií Ray Dalio, Jim Simons a Steven Cohen.

Hodnota značky McDonald’s

V žebříčku značek podle jejich hodnoty v roce 2022 se McDonald’s umístil na šestém místě s hodnotou téměř 197 miliard dolarů, přičemž jeho hodnota se oproti předchozímu roku zvýšila o 27%.

Podíl tržeb: restaurace

V roce 2021 se franšízové restaurace podílely na celkových tržbách společnosti McDonald’s větší měrou a to částkou 13.09 miliardy dolarů. To bylo o více než 3 miliardy dolarů více, než tržby z restaurací provozovaných společností.

Podíl tržeb: segmenty

McDonald’s zaznamenal v roce 2021 ve Spojených státech tržby ve výši přibližně 8.71 miliardy dolarů. Pro srovnání, na mezinárodně provozované trhy připadá nejvyšší objem tržeb a to 12.09 miliardy dolarů.

Podíl tržeb: franšízy

Společnost dosáhla v roce 2021 celkových příjmů z franšízových restaurací po celém světě ve výši $13.1B, z čehož velká část pochází z nájmů v celkové výši $8.38B. Příjmy z licenčních poplatků z franšíz McDonald’s po celém světě činily v tomto roce $4.64B.

Provozní výdaje a náklady

Společnost vykázala v roce 2021 celkové provozní náklady a výdaje ve výši $12.86B. Největší sumu nákladů a výdajů společnosti tvořily náklady na restaurace provozované společností, včetně nákladů na potraviny a papír, mzdy a zaměstnanecké benefity. Na tomto grafu je vidět postupné snižování nákladů od roku 2015.

Počet zaměstnanců

V roce 2021 zaměstnávala společnost přibližně 200 tisíc zaměstnanců. Celkově se počet zaměstnanců za posledních šest let snížil o více než polovinu, jelikož modernizuje své restaurace a využívá k tomu tři akcelerátory – „Digital“, „Delivery“ a „Experience of the Future“, kde dvě z těchto tří iniciativ jsou založeny na technologiích, které převzaly mnoho složek objednávání.

Počet restaurací

Celkový celosvětový počet restaurací se v roce 2021 vyšplhal na 40 031. Počet restaurací, které společnost provozuje nebo franšízuje roste už 16 let v řadě.

Počet restaurací: způsoby provozu

Na grafu je patrné, že počet restaurací provozovaných společností klesá a naopak přibývá hlavně konvenčních franšízových restaurací a rozvojových licencí, tedy restaurací v Latinské Americe a Asii.

Výdaje na reklamu

McDonald’s vynaložil v roce 2021 na reklamu po celém světě přibližně 459.9 milionu dolarů, což je méně oproti předchozímu roku 2021. Náklady na reklamu jsou rozděleny do dvou kategorií: Příspěvky reklamním společnostem a Výrobní náklady na rozhlasovou a televizní reklamu.

Index spokojenosti zákazníků

Tato statistika ukazuje skóre amerického indexu spokojenosti zákazníků (ACSI) restaurací McDonald’s ve Spojených státech v letech 2000 až 2021. Skóre ACSI společnosti McDonald’s bylo v roce 2021 70 bodů.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb, je průměrný meziroční růst o 5 %. A odhaduje se, že by měly tržby vzrůst z $23.22B v roce 2021 na $27.82B v roce 2026.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je pokles zhruba o 18 % na 8.20$ na akcii v roce 2022 a poté následný průměrný růst až o 13.50 % na celkových 13.44$ v roce 2026.

Velikost trhu Fastfood

Velikost trhu v odvětví restaurací rychlého občerstvení na celém světě dosáhla v roce 2019 svého maxima ve výši 868.11 miliardy dolarů. V důsledku pandemie se však tato hodnota v roce 2020 snížila na 736.15 miliardy dolarů. Na grafu je ale patrné, že se vše opět pomalu vrací na původní hodnoty.

Celosystémové tržby

Společnost McDonald’s vydělala v roce 2021 na tržbách v rámci celého systému více peněz, než kterýkoli jiný řetězec rychlého občerstvení ve Spojených státech. Řetězec hamburgerů vydělal na tržbách 45.96 miliardy dolarů, což bylo přibližně o 20 miliard amerických dolarů více, než řetězec druhý v pořadí Starbucks.

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr P/E za ukončený fiskální rok 2022 byl 25.4, kde dlouhodobý průměr společnosti je kolem 19.2 a median sektoru kolem 14. Forward P/E je na hodnotě 27.4.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
8.94%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
8.06%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 145.82$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla. A to je u společnosti McDonald’s 201.34$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 173.58$. (výpočty jsou ke dni 11.12.2022)

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

McDonald’s provozuje a franšízuje restaurace McDonald’s ve třech segmentech: Spojené státy (U.S.), Mezinárodní provozované trhy (IOM) a Mezinárodní rozvojové licencované trhy a korporátní segment (IDL). Její restaurace nabízejí hamburgery a cheeseburgery, kuřecí sendviče, nugety, wrapy, hranolky, saláty, ovesnou kaši, koktejly, dezerty, poháry, nealkoholické nápoje, pečivo, kávu, jakož i snídaňové menu, včetně sendvičů, sušenek, baget, snídaňových burritos, hotcakes a dalších sendvičů. Společnost sídlí v Chicagu ve státě Illinois.

Sektor: Consumer Cyclical
Odvětví: Restaurants
Zaměstnanci: 200 000
CEO: Christopher Kempczinski
Založeno: 1940
Země: USA
IPO: 21.04.1965
Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Burza: Nyse
Ticker: MCD
Rating S&P: BBB+
Rating Moody’s: Baa1
110 North Carpenter Street  
Chicago, IL, 60607  
United States  
 
Portfolio GP: ANO  
Web: mcdonalds.com  
Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti s železnou pravidelností až do roku 2013 rostly. V roce 2014 přišel zlom a trend se otočil a tržby začaly v důsledku skandálů a hlavně prosazování zdravé výživy klesat. V roce 2015 společnost přistoupila ke kroku vyměnit CEO, který by dokázal společnost nasměrovat na nový trend a požadavky spotřebitelů. Otočit ale takovou obrovskou firmu chvíli trvá a v roce 2019 bylo vše připraveno na obrat, ale o rok později přišla pandemie a lockdowny. Ale už v roce 2021 společnost vygenerovala $23.22B, což byl nárůst oproti předešlému roku o 21 % a navíc překonali tržby až z roku 2016.

Zisk na akcii

Zisk na akcii si udržel stoupající trend až na nějaké menší výkyvy. To je způsobeno hlavně schopností vedení snažit se s klesajícími tržbami, zároveň snižovat i výdaje společnosti. Zde je vidět, že v roce 2015 začal řídit společnost nový CEO a zisky na akcii od roku 2016 začali opět růst, i když klesaly tržby. V roce 2021 vygenerovala společnost zisk na akcii 10.12$, což je nárůst o 60.50% oproti předešlému roku.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2021 byla 54 %. I zde je vidět výrazné zlepšení od roku 2016, kdy se hrubá marže vyšplhala opět na hodnoty z let 2000 – 2004.

ROCE

Návratnost investovaného kapitálu za rok 2021 byla 21 %, což i když je hodnota pohybující se kolem dlouhodobého minima společnosti, tak v průměru se uvádí, že hodnota nad 20 % značí velmi finančně zdravou společnost.

Aktiva vs. Pasiva

Závazky společnosti od roku 2015 rostou i díky vydání nových dlouholetých dluhopisů splatných v letech 2026, 2029, 2030 a 2045. Dlouhodobý dluh se tak včetně kapitálových leasingů vyšplhal v roce 2021 na $58.45B.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku se drží dlouhodobě na stejných úrovních a za rok 2021 činily 2.04 miliardy dolarů.

Dividendy

Společnost začala vyplácet dividendy v roce 1976 a jedná se tedy o 46letou historii výplat akcionářům. Za nárůst výplat od roku 2000 do 2007 může změna frekvence vyplácení ze čtvrtletní na roční. V roce 2008 se pak společnost znovu vrátila ke čtvrtletním výplatám. V roce 2021 vyplatila 1.38$ na akcii, což představuje zvýšení o 10 % oproti předešlému roku.

Dividendový výnos

Dividendový výnos v roce 2021 byl lehce nad 2 % a výplatní poměr přes 50 %. I když se zdá být výnos nízký, na druhou stranu je třeba brát v úvahu Yield on Cost, který za pár let posune dnešní dividendový výnos na úplně jiné hodnoty díky pravidelnému navyšování vyplácející částky.

Počet akcií v oběhu

Mimo to, že společnost odměňuje své akcionáře formou výplat dividend, tak také velmi intenzivně odkupuje své akcie a to už od roku 1985 a tím stále navyšuje podíl ve společnosti stávajícím akcionářům. Počet akcií v oběhu klesl od roku 1985 z 1.93 miliardy na 0.75 miliardy v roce 2021.

Akcionáři

Největší podíl z institucí a fondů ve společnosti McDonald’s drží Vanguard Group Inc. 8.99 %, Blackrock Inc. 6.67 % a State Streep Corp. 4.59 %. Ze superinvestorů má největší podíl akcií Ray Dalio, Jim Simons a Steven Cohen.

Hodnota značky McDonald’s

V žebříčku značek podle jejich hodnoty v roce 2022 se McDonald’s umístil na šestém místě s hodnotou téměř 197 miliard dolarů, přičemž jeho hodnota se oproti předchozímu roku zvýšila o 27%.

Podíl tržeb: restaurace

V roce 2021 se franšízové restaurace podílely na celkových tržbách společnosti McDonald’s větší měrou a to částkou 13.09 miliardy dolarů. To bylo o více než 3 miliardy dolarů více, než tržby z restaurací provozovaných společností.

Podíl tržeb: segmenty

McDonald’s zaznamenal v roce 2021 ve Spojených státech tržby ve výši přibližně 8.71 miliardy dolarů. Pro srovnání, na mezinárodně provozované trhy připadá nejvyšší objem tržeb a to 12.09 miliardy dolarů.

Podíl tržeb: franšízy

Společnost dosáhla v roce 2021 celkových příjmů z franšízových restaurací po celém světě ve výši $13.1B, z čehož velká část pochází z nájmů v celkové výši $8.38B. Příjmy z licenčních poplatků z franšíz McDonald’s po celém světě činily v tomto roce $4.64B.

Provozní výdaje a náklady

Společnost vykázala v roce 2021 celkové provozní náklady a výdaje ve výši $12.86B. Největší sumu nákladů a výdajů společnosti tvořily náklady na restaurace provozované společností, včetně nákladů na potraviny a papír, mzdy a zaměstnanecké benefity. Na tomto grafu je vidět postupné snižování nákladů od roku 2015.

Počet zaměstnanců

V roce 2021 zaměstnávala společnost přibližně 200 tisíc zaměstnanců. Celkově se počet zaměstnanců za posledních šest let snížil o více než polovinu, jelikož modernizuje své restaurace a využívá k tomu tři akcelerátory – „Digital“, „Delivery“ a „Experience of the Future“, kde dvě z těchto tří iniciativ jsou založeny na technologiích, které převzaly mnoho složek objednávání.

Počet restaurací

Celkový celosvětový počet restaurací se v roce 2021 vyšplhal na 40 031. Počet restaurací, které společnost provozuje nebo franšízuje roste už 16 let v řadě.

Počet restaurací: způsoby provozu

Na grafu je patrné, že počet restaurací provozovaných společností klesá a naopak přibývá hlavně konvenčních franšízových restaurací a rozvojových licencí, tedy restaurací v Latinské Americe a Asii.

Výdaje na reklamu

McDonald’s vynaložil v roce 2021 na reklamu po celém světě přibližně 459.9 milionu dolarů, což je méně oproti předchozímu roku 2021. Náklady na reklamu jsou rozděleny do dvou kategorií: Příspěvky reklamním společnostem a Výrobní náklady na rozhlasovou a televizní reklamu.

Index spokojenosti zákazníků

Tato statistika ukazuje skóre amerického indexu spokojenosti zákazníků (ACSI) restaurací McDonald’s ve Spojených státech v letech 2000 až 2021. Skóre ACSI společnosti McDonald’s bylo v roce 2021 70 bodů.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb, je průměrný meziroční růst o 5 %. A odhaduje se, že by měly tržby vzrůst z $23.22B v roce 2021 na $27.82B v roce 2026.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je pokles zhruba o 18 % na 8.20$ na akcii v roce 2022 a poté následný průměrný růst až o 13.50 % na celkových 13.44$ v roce 2026.

Velikost trhu Fastfood

Velikost trhu v odvětví restaurací rychlého občerstvení na celém světě dosáhla v roce 2019 svého maxima ve výši 868.11 miliardy dolarů. V důsledku pandemie se však tato hodnota v roce 2020 snížila na 736.15 miliardy dolarů. Na grafu je ale patrné, že se vše opět pomalu vrací na původní hodnoty.

Celosystémové tržby

Společnost McDonald’s vydělala v roce 2021 na tržbách v rámci celého systému více peněz, než kterýkoli jiný řetězec rychlého občerstvení ve Spojených státech. Řetězec hamburgerů vydělal na tržbách 45.96 miliardy dolarů, což bylo přibližně o 20 miliard amerických dolarů více, než řetězec druhý v pořadí Starbucks.

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr P/E za ukončený fiskální rok 2022 byl 25.4, kde dlouhodobý průměr společnosti je kolem 19.2 a median sektoru kolem 14. Forward P/E je na hodnotě 27.4.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
8.94%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
8.06%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 145.82$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla. A to je u společnosti McDonald’s 201.34$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 173.58$(výpočty jsou ke dni 11.12.2022)

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Copyright © 2023 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ

Kontakt
GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika

GOLDEN POCKET