Leggett & Platt Inc. (LEG)

PROFIL SPOLEČNOSTI

Leggett & Platt se zabývá výrobou a distribucí nábytku a technických komponentů, výrobků pro domácnosti, kanceláře, automobily a komerční letadla. Segment lůžkovin firmy dodává různé komponenty a strojní zařízení, které používají výrobci lůžkovin při výrobě a montáži svých hotových výrobků a také vyrábí hotové matrace pod vlastní značkou pro značky lůžkovin a polohovatelné základny postelí. Segment specializovaných výrobků dodává systémy bederních opěrek, systémy odpružení sedadel, motory, mechanizmy a ovládací kabely používané výrobci automobilů. Tento segment také vyrábí a distribuuje trubky a sestavy trubek pro letecký průmysl a technické hydraulické válce používané v průmyslu manipulace s materiálem a ve stavebnictví. Segment nábytku, podlahových krytin a textilních výrobků dodává řadu komponentů pro výrobce bytového a pracovního nábytku a vybrané řady hotového nábytku pod vlastní značkou. Společnost sídlí v Carthage ve státě Missouri.

Sektor: Consumer Cyclical IPO: 25.06.1979
Odvětví: Home Furnishings Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Zaměstnanci: 20 300 Burza: NYSE
CEO: Karl Glassman Ticker: LEG
Založeno: 1883 Rating S&P: BBB
Země: USA Rating Moody’s: Baa2
No. 1 Leggett Road                  Portfolio GP: ANO
Carthage, MO, 64836                  Web: leggett.com
United States                  Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti rostly až do roku 2006 a od následujícího roku došlo kvůli finanční krizi a zhroucení trhu s nemovitostmi k výrazným poklesům téměř o 50 %. Od roku 2009 tržby zase rostou až na malé zaváhání během pandemie v roce 2020. V roce 2022 společnost vygenerovala 5.07 miliardy dolarů.

Zisk na akcii

Zisk na akcii má podobný vývoj a byl velmi ovlivněn krizemi. Každopádně při pohledu na dlouhodobý trend, je stále rostoucí. V roce 2022 společnost vygenerovala zisk na akcii 2.94$, což je nárůst o zhruba 61.50% oproti propadu v roce 2020.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2022 byla 20 %, což je dle grafu jejich dlouhodobý průměr, který se pohybuje od 18 do 24 % v posledních 20 letech.

ROCE

Návratnost investovaného kapitálu za ukončený fiskální rok 2022 byla 14 %. I když neexistuje číslo, které by bylo správné, tak naše požadované minimum je 8 % a více, což zde společnost Leggett & Platt splňuje.

Aktiva vs. Pasiva

Závazky společnosti se v posledních 4 letech výrazně na výšily a to až na 1.7 miliardy dolarů oproti průměrné dlouhodobé výši kolem 1 miliardy dolarů.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku za rok 2022 byly 107 milionu dolarů. Na grafu je patrné, že si společnost drží náklady dlouhodobě na nízkých úrovních kolem 100 až 160 milionech dolarů.

Dividendy

Společnost vyplácí a navíc každoročně navyšuje dividendy už 51 let a řadí se tak mezi dividendové krále. Díky vyššímu dividendovému výnosu již není navyšování vyplácející částky tak extrémní a v průměru je zhruba kolem 4% ročně. Na grafu jsou patrné propady, ale ty jsou způsobeny stock-splity akcií.

Dividendový výnos

Dividendový výnos ve fiskálním roce 2022 byl lehce pod 3% a výplatní poměr kolem 65 %. Své zde také udělá klesající cena akcie, samozřejmě čím níže cena je, tím vyšší je dividendový výnos.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu pravidelně klesá díky zpětným odkupům společností již od roku 2001. I když došlo v posledních 5 letech ke zpomalení odkupů, tak se počet akcií snížil ze 199.5 milionu na 136 milionu.

Akcionáři

Největší podíl z institucí a fondů ve společnosti Best Buy drží State Street Corp. 13.28 %, Blackrock Inc. 10.82 % a Vanguard Group Inc. 9.41 %. Ze superinvestorů má největší podíl akcií Ray Dalio, Joel Greenblatt a Paul Tudor Jones.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb, je průměrný meziroční růst o zhruba 3 %. Odhaduje se, že tržby v roce 2023 lehce klesnou na $5.13B a poté do roku 2026 vzrostou na $5.42B.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je pokles na 2.23$ na akcii v roce 2023 a poté následný pozvolný růst meziročně v průměru o 5 % na 2.60$ v roce 2026.

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr P/E za ukončený fiskální rok 2022 byl 13.6, kde dlouhodobý průměr společnosti je kolem 18 a median sektoru kolem 13. Forward P/E je na hodnotě 14.89, díky očekávanému poklesu zisku na akcii.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
8.41%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
6.78%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 43.24$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla. A to je u společnosti Leggett & Platt 48.06$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 45.65$. (výpočty jsou ke dni 10.12.2022)

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

Leggett & Platt se zabývá výrobou a distribucí nábytku a technických komponentů, výrobků pro domácnosti, kanceláře, automobily a komerční letadla. Segment lůžkovin firmy dodává různé komponenty a strojní zařízení, které používají výrobci lůžkovin při výrobě a montáži svých hotových výrobků a také vyrábí hotové matrace pod vlastní značkou pro značky lůžkovin a polohovatelné základny postelí. Segment specializovaných výrobků dodává systémy bederních opěrek, systémy odpružení sedadel, motory, mechanizmy a ovládací kabely používané výrobci automobilů. Tento segment také vyrábí a distribuuje trubky a sestavy trubek pro letecký průmysl a technické hydraulické válce používané v průmyslu manipulace s materiálem a ve stavebnictví. Segment nábytku, podlahových krytin a textilních výrobků dodává řadu komponentů pro výrobce bytového a pracovního nábytku a vybrané řady hotového nábytku pod vlastní značkou. Společnost sídlí v Carthage ve státě Missouri.

Sektor: Consumer Cyclical
Odvětví: Home Furnishings
Zaměstnanci: 20 300
CEO: Karl Glassman
Založeno: 1883
Země: USA
IPO: 25.06.1979
Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Burza: NYSE
Ticker: LEG
Rating S&P: BBB
Rating Moody’s: Baa2
No. 1 Leggett Road  
Carthage, MO, 64836  
United States  
 
Portfolio GP: ANO  
Web: leggett.com  
Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti rostly až do roku 2006 a od následujícího roku došlo kvůli finanční krizi a zhroucení trhu s nemovitostmi k výrazným poklesům téměř o 50 %. Od roku 2009 tržby zase rostou až na malé zaváhání během pandemie v roce 2020. V roce 2022 společnost vygenerovala 5.07 miliardy dolarů.

Zisk na akcii

Zisk na akcii má podobný vývoj a byl velmi ovlivněn krizemi. Každopádně při pohledu na dlouhodobý trend, je stále rostoucí. V roce 2022 společnost vygenerovala zisk na akcii 2.94$, což je nárůst o zhruba 61.50% oproti propadu v roce 2020.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2022 byla 20 %, což je dle grafu jejich dlouhodobý průměr, který se pohybuje od 18 do 24 % v posledních 20 letech.

ROCE

Návratnost investovaného kapitálu za ukončený fiskální rok 2022 byla 14 %. I když neexistuje číslo, které by bylo správné, tak naše požadované minimum je 8 % a více, což zde společnost Leggett & Platt splňuje.

Aktiva vs. Pasiva

Závazky společnosti se v posledních 4 letech výrazně na výšily a to až na 1.7 miliardy dolarů oproti průměrné dlouhodobé výši kolem 1 miliardy dolarů.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku za rok 2022 byly 107 milionu dolarů. Na grafu je patrné, že si společnost drží náklady dlouhodobě na nízkých úrovních kolem 100 až 160 milionech dolarů.

Dividendy

Společnost vyplácí a navíc každoročně navyšuje dividendy už 51 let a řadí se tak mezi dividendové krále. Díky vyššímu dividendovému výnosu již není navyšování vyplácející částky tak extrémní a v průměru je zhruba kolem 4% ročně. Na grafu jsou patrné propady, ale ty jsou způsobeny stock-splity akcií.

Dividendový výnos

Dividendový výnos ve fiskálním roce 2022 byl lehce pod 3% a výplatní poměr kolem 65 %. Své zde také udělá klesající cena akcie, samozřejmě čím níže cena je, tím vyšší je dividendový výnos.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu pravidelně klesá díky zpětným odkupům společností již od roku 2001. I když došlo v posledních 5 letech ke zpomalení odkupů, tak se počet akcií snížil ze 199.5 milionu na 136 milionu.

Akcionáři

Největší podíl z institucí a fondů ve společnosti Best Buy drží State Street Corp. 13.28 %, Blackrock Inc. 10.82 % a Vanguard Group Inc. 9.41 %. Ze superinvestorů má největší podíl akcií Ray Dalio, Joel Greenblatt a Paul Tudor Jones.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb, je průměrný meziroční růst o zhruba 3 %. Odhaduje se, že tržby v roce 2023 lehce klesnou na $5.13B a poté do roku 2026 vzrostou na $5.42B.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je pokles na 2.23$ na akcii v roce 2023 a poté následný pozvolný růst meziročně v průměru o 5 % na 2.60$ v roce 2026.

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr P/E za ukončený fiskální rok 2022 byl 13.6, kde dlouhodobý průměr společnosti je kolem 18 a median sektoru kolem 13. Forward P/E je na hodnotě 14.89, díky očekávanému poklesu zisku na akcii.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
8.41%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
6.78%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 43.24$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla. A to je u společnosti Leggett & Platt 48.06$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 45.65$(výpočty jsou ke dni 10.12.2022)

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Copyright © 2023 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ

Kontakt
GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika

GOLDEN POCKET