Domino’s Pizza Inc. (DPZ)

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost Domino’s Pizza se zabývá správou sítě pizzerií vlastněných společností a franšízových pizzerií. Firma působí ve třech segmentech: Prodejny v USA, Dodavatelský řetězec a Mezinárodní franšízy. Segment U.S. Stores zahrnuje činnosti týkající se všech franšízových a společností vlastněných prodejen na území Spojených států. Segment prodejen v USA se skládá z více než 6 185 franšízových prodejen a provozuje také síť přibližně 375 prodejen vlastněných společností. Segment dodavatelského řetězce zahrnuje především distribuci potravin, vybavení a zásob do prodejen z center dodavatelského řetězce společnosti ve Spojených státech a Kanadě. Segment Mezinárodní franšízy zahrnuje především činnosti související s franšízovou činností společnosti na zahraničních trzích. Společnost provozuje v rámci svých prodejen dva odlišné modely služeb, které zahrnují rozvoz a donášku. Domino’s Pizza sídlí v Ann Arbor ve státě Michigan.

Sektor: Consumer Cyclical IPO: 13.07.2004
Odvětví: Restaurants Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Zaměstnanci: 13 500 Burza: NYSE
CEO: Richard Allison Ticker: DPZ
Založeno: 1960 Rating S&P: – – –
Země: USA Rating Moody’s: Ba3
30 Frank Lloyd Wright Drive                  Portfolio GP: ANO
Ann Arbor, MI, 48105                  Web: dominos.com
United States                  Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti velmi solidně od roku 2013 rostou a v roce 2022 dosáhly 4.4 miliardy dolarů. Tržby rostou zhruba o 10 % ročně za období posledních 10 let.

Zisk na akcii

Za výkyv zisku na akcii v roce 2003 může největší akvizice 82 franšízových obchodů ve Phoenixu. V roce 2022 společnost vygenerovala 13.54$ na akcii a průměrný roční růst je kolem 23 %.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2022 byla 39 %. Na grafu je patrné, že společnost dokázala v letech 2018 a 2019 zvýšit své marže zhruba o 7 %.

ROCE

Návratnost investovaného kapitálu za ukončený fiskální rok 2022 byla 72 %. Domino’s dokáže vydělat opravdu velké množství peněz.

Aktiva vs. Pasiva

Dlouhodobé závazky, tedy dluhy se splatností delší 12 měsíců rostou a v roce 2022 dosáhly 4.9 miliardy dolarů, což je zhruba trojnásobek dluhu oproti letům 2008 – 2015, kde se pohybovaly kolem 1.5 miliardy dolarů.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku za rok 2022 byly 94 milionu dolarů a na grafu je patrné, že mírně rostou.

Obecné a Administrativní výdaje

Obecné a Administrativní výdaje (G&A) jsou výdaje, které nelze přímo vztáhnout ke konkrétní funkci ve firmě, jako je výroba, produkce nebo prodej. Mezi ně patří nájemné, služby, pojištění, právní poplatky a některé mzdy. Tento výdaj dosáhl v roce 2022 necelých 430 milionů dolarů. Společnost ale nemá s Cash Flow problémy, takže není úplně potřeba tyto náklady omezovat.

Prodej a Marketing

Prodej a Marketing (S&M) jsou výdaje, které pokud jsou efektivní při podpoře růstu, může mít smysl tyto investice navyšovat. U společnosti Domino’s dosáhly necelých 480 milionů dolarů za rok 2022, ale je vidět i stabilní růst společnosti.

Dividendy

Domino’s vyplácí dividendy od roku 2004. Výkyv na grafu je způsoben vyplacením vysoké dividendy před zrušením v letech 2008 – 2013. Společnost si tak své akcionáře předplatila, aby poté mohla všechen kapitál v následujících letech používat na růst společnosti. Za rok 2022 vyplatila 4.40$ na akcii.

Dividendový výnos

Dividendový výnos je zde nižší, ale na druhou stranu dochází k výraznému navyšování kolem 20 % ročně. Také výplatní poměr je nízkých necelých 35 %. Společnost má tak spoustu kapitálu pro její rozvoj nebo odkupu akcií v oběhu.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu klesá, i když na grafu to díky výkyvu v roce 2002 kolem akvizice, není tak patrné. Počet akcií se snížil ze 72.3 milionů na 36.2 milionů v roce 2022.

Akcionáři

Největší podíl z institucí a fondů ve společnosti Domino’s drží Vanguard Group Inc. 10.68 %, Blackrock Inc. 9.39 % a FMR 6.65 %. Ze superinvestorů má největší podíl akcií Jim Simons, Steven Cohen a Ken Fisher.

Tržby: segmenty

K nárůstu celkových příjmů významně přispěly prodejny Domino’s Pizza ve Spojených státech. Velkou část příjmů tvořily tržby z domácích prodejen společnosti, k nimž významně přispěl maloobchodní prodej v prodejnách vlastněných společností a poplatky a příspěvky z franšízových prodejen. Příjmy z mezinárodních franšízových prodejen – tvořené především licenčními poplatky a dalšími poplatky z franšízových prodejen mimo Spojené státy, představovaly přibližně 300 milionů dolarů.

Počáteční investice

V roce 2022 se počáteční investice do franšízy Domino’s Pizza odhadují na 682.5 tisíc dolarů, přičemž nejnákladnější investicí je nájem ve výši 300 tisíc dolarů. Druhá nejnákladnější investice je nábytek a vybavení restaurace ve výši 145 tisíc dolarů. Přitom počáteční poplatek pro řetězec pizzerií činí 10 tisíc dolarů.

Počet restaurací: celosvětově

Domino’s Pizza provozovala v roce 2021 po celém světě celkem 18 848 restaurací. Tento počet se oproti předchozímu roku zvýšil o 1 204 restaurací. Počet provozoven po celém světě se meziročně zvyšuje od roku 2006.

Počet restaurací: USA

V roce 2021 bylo ve Spojených státech v provozu rekordních 6 185 restaurací Domino’s Pizza, což je o 193 restaurací více než v předchozím roce. Společnost Domino’s Pizza podniká především na základě franšízy a od roku 2009 každoročně zvyšovala počet franšízových restaurací, které tvoří většinu v jejich portfoliu.

Počet restaurací: mezinárodní

Počet restaurací mimo území Spojených států meziročně stále roste a v roce 2021 dosáhl téměř 12 300 franšízových restaurací na více než 90 mezinárodních trzích, což představuje nárůst o 999 poboček oproti předchozímu roku.

Počet restaurací: jednotlivé země

Řetězec Domino’s Pizza se rozšířil do různých míst po celém světě a v roce 2021 dosáhl celosvětového počtu více než 18 tisíc prodejen. V tomto roce bylo například v Indii necelých 1 500 restaurací, ve Spojeném království necelých 1 200 a v Mexiku 802.

Počet restaurací: porovnání

Domino’s Pizza byla v roce 2021 řetězcem pizzerií s největším počtem restaurací ve Spojených státech. Společnost měla po celé zemi 6 560 restaurací, což bylo o 1 000 více než Pizza Hut a o 2 000 více než Little Caesars. Spolu s největším počtem restaurací v USA měla společnost v roce 2021 také nejvyšší tržby z předních pizza řetězců.

Celkový počet pizzerií

Počet pizzerií ve Spojených státech dosáhl svého maxima v roce 2020, kdy bylo otevřeno 78 092 provozoven. V roce 2021 počet pizzerií klesl na něco málo přes 75 tisíc provozoven. Zatímco údaje meziročně kolísaly, za posledních devět let se počet pizzerií v USA zvýšil přibližně o 6 tisíc restaurací.

Výdaje zákazníků

Spotřebitelské výdaje na rozvoz pizzy ve Spojených státech dosáhly v roce 2021 přibližně 19.8 miliardy dolarů. Odvětví vykázalo největší meziroční nárůst za poslední roky a v letech 2020 až 2021 se zvýšilo o více než 5 miliard dolarů.

Index spokojenosti zákazníků

V roce 2022 získala společnost Domino’s Pizza v americkém indexu spokojenosti zákazníků (ACSI) skóre 78 bodů a vrátila se tak na skóre z let 2016 a 2017. Nejvyšší skóre ACSI získala společnost v roce 2013, kdy dosáhla hodnoty 81.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb, je průměrný meziroční růst o 6 %. Odhaduje se, že by tržby měly nadále růst a to z dnešních 4.58 miliard dolarů na 5.78 miliard dolarů v roce 2026.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je pokračující růst a to v průměru o 12.50 % ročně z dnešních 13.54$ na 19.43$ v roce 2026.

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr P/E za ukončený fiskální rok 2022 byl 32.45, kde dlouhodobý průměr společnosti je kolem 27 a median sektoru kolem 13. Forward P/E je na hodnotě 28.51.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
9.23%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
7.64%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 236.60$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla. A to je u společnosti Domino’s 435.00$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 335.80$. (výpočty jsou ke dni 01.01.2023)

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost Domino’s Pizza se zabývá správou sítě pizzerií vlastněných společností a franšízových pizzerií. Firma působí ve třech segmentech: Prodejny v USA, Dodavatelský řetězec a Mezinárodní franšízy. Segment U.S. Stores zahrnuje činnosti týkající se všech franšízových a společností vlastněných prodejen na území Spojených států. Segment prodejen v USA se skládá z více než 6 185 franšízových prodejen a provozuje také síť přibližně 375 prodejen vlastněných společností. Segment dodavatelského řetězce zahrnuje především distribuci potravin, vybavení a zásob do prodejen z center dodavatelského řetězce společnosti ve Spojených státech a Kanadě. Segment Mezinárodní franšízy zahrnuje především činnosti související s franšízovou činností společnosti na zahraničních trzích. Společnost provozuje v rámci svých prodejen dva odlišné modely služeb, které zahrnují rozvoz a donášku. Domino’s Pizza sídlí v Ann Arbor ve státě Michigan.

Sektor: Consumer Cyclical
Odvětví: Restaurants
Zaměstnanci: 13 500
CEO: Richard Allison
Založeno: 1960
Země: USA
IPO: 13.07.2004
Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Burza: NYSE
Ticker: DPZ
Rating S&P: – – –
Rating Moody’s: Ba3
30 Frank Lloyd Wright Drive  
Ann Arbor, MI, 48105  
United States  
 
Portfolio GP: ANO  
Web: dominos.com  
Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti velmi solidně od roku 2013 rostou a v roce 2022 dosáhly 4.4 miliardy dolarů. Tržby rostou zhruba o 10 % ročně za období posledních 10 let.

Zisk na akcii

Za výkyv zisku na akcii v roce 2003 může největší akvizice 82 franšízových obchodů ve Phoenixu. V roce 2022 společnost vygenerovala 13.54$ na akcii a průměrný roční růst je kolem 23 %.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2022 byla 39 %. Na grafu je patrné, že společnost dokázala v letech 2018 a 2019 zvýšit své marže zhruba o 7 %.

ROCE

Návratnost investovaného kapitálu za ukončený fiskální rok 2022 byla 72 %. Domino’s dokáže vydělat opravdu velké množství peněz.

Aktiva vs. Pasiva

Dlouhodobé závazky, tedy dluhy se splatností delší 12 měsíců rostou a v roce 2022 dosáhly 4.9 miliardy dolarů, což je zhruba trojnásobek dluhu oproti letům 2008 – 2015, kde se pohybovaly kolem 1.5 miliardy dolarů.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku za rok 2022 byly 94 milionu dolarů a na grafu je patrné, že mírně rostou.

Obecné a Administrativní výdaje

Obecné a Administrativní výdaje (G&A) jsou výdaje, které nelze přímo vztáhnout ke konkrétní funkci ve firmě, jako je výroba, produkce nebo prodej. Mezi ně patří nájemné, služby, pojištění, právní poplatky a některé mzdy. Tento výdaj dosáhl v roce 2022 necelých 430 milionů dolarů. Společnost ale nemá s Cash Flow problémy, takže není úplně potřeba tyto náklady omezovat.

Prodej a Marketing

Prodej a Marketing (S&M) jsou výdaje, které pokud jsou efektivní při podpoře růstu, může mít smysl tyto investice navyšovat. U společnosti Domino’s dosáhly necelých 480 milionů dolarů za rok 2022, ale je vidět i stabilní růst společnosti.

Dividendy

Domino’s vyplácí dividendy od roku 2004. Výkyv na grafu je způsoben vyplacením vysoké dividendy před zrušením v letech 2008 – 2013. Společnost si tak své akcionáře předplatila, aby poté mohla všechen kapitál v následujících letech používat na růst společnosti. Za rok 2022 vyplatila 4.40$ na akcii.

Dividendový výnos

Dividendový výnos je zde nižší, ale na druhou stranu dochází k výraznému navyšování kolem 20 % ročně. Také výplatní poměr je nízkých necelých 35 %. Společnost má tak spoustu kapitálu pro její rozvoj nebo odkupu akcií v oběhu.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu klesá, i když na grafu to díky výkyvu v roce 2002 kolem akvizice, není tak patrné. Počet akcií se snížil ze 72.3 milionů na 36.2 milionů v roce 2022.

Akcionáři

Největší podíl z institucí a fondů ve společnosti Domino’s drží Vanguard Group Inc. 10.68 %, Blackrock Inc. 9.39 % a FMR 6.65 %. Ze superinvestorů má největší podíl akcií Jim Simons, Steven Cohen a Ken Fisher.

Tržby: segmenty

K nárůstu celkových příjmů významně přispěly prodejny Domino’s Pizza ve Spojených státech. Velkou část příjmů tvořily tržby z domácích prodejen společnosti, k nimž významně přispěl maloobchodní prodej v prodejnách vlastněných společností a poplatky a příspěvky z franšízových prodejen. Příjmy z mezinárodních franšízových prodejen – tvořené především licenčními poplatky a dalšími poplatky z franšízových prodejen mimo Spojené státy, představovaly přibližně 300 milionů dolarů.

Počáteční investice

V roce 2022 se počáteční investice do franšízy Domino’s Pizza odhadují na 682.5 tisíc dolarů, přičemž nejnákladnější investicí je nájem ve výši 300 tisíc dolarů. Druhá nejnákladnější investice je nábytek a vybavení restaurace ve výši 145 tisíc dolarů. Přitom počáteční poplatek pro řetězec pizzerií činí 10 tisíc dolarů.

Počet restaurací: celosvětově

Domino’s Pizza provozovala v roce 2021 po celém světě celkem 18 848 restaurací. Tento počet se oproti předchozímu roku zvýšil o 1 204 restaurací. Počet provozoven po celém světě se meziročně zvyšuje od roku 2006.

Počet restaurací: USA

V roce 2021 bylo ve Spojených státech v provozu rekordních 6 185 restaurací Domino’s Pizza, což je o 193 restaurací více než v předchozím roce. Společnost Domino’s Pizza podniká především na základě franšízy a od roku 2009 každoročně zvyšovala počet franšízových restaurací, které tvoří většinu v jejich portfoliu.

Počet restaurací: mezinárodní

Počet restaurací mimo území Spojených států meziročně stále roste a v roce 2021 dosáhl téměř 12 300 franšízových restaurací na více než 90 mezinárodních trzích, což představuje nárůst o 999 poboček oproti předchozímu roku.

Počet restaurací: jednotlivé země

Řetězec Domino’s Pizza se rozšířil do různých míst po celém světě a v roce 2021 dosáhl celosvětového počtu více než 18 tisíc prodejen. V tomto roce bylo například v Indii necelých 1 500 restaurací, ve Spojeném království necelých 1 200 a v Mexiku 802.

Počet restaurací: porovnání

Domino’s Pizza byla v roce 2021 řetězcem pizzerií s největším počtem restaurací ve Spojených státech. Společnost měla po celé zemi 6 560 restaurací, což bylo o 1 000 více než Pizza Hut a o 2 000 více než Little Caesars. Spolu s největším počtem restaurací v USA měla společnost v roce 2021 také nejvyšší tržby z předních pizza řetězců.

Celkový počet pizzerií

Počet pizzerií ve Spojených státech dosáhl svého maxima v roce 2020, kdy bylo otevřeno 78 092 provozoven. V roce 2021 počet pizzerií klesl na něco málo přes 75 tisíc provozoven. Zatímco údaje meziročně kolísaly, za posledních devět let se počet pizzerií v USA zvýšil přibližně o 6 tisíc restaurací.

Výdaje zákazníků

Spotřebitelské výdaje na rozvoz pizzy ve Spojených státech dosáhly v roce 2021 přibližně 19.8 miliardy dolarů. Odvětví vykázalo největší meziroční nárůst za poslední roky a v letech 2020 až 2021 se zvýšilo o více než 5 miliard dolarů.

Index spokojenosti zákazníků

V roce 2022 získala společnost Domino’s Pizza v americkém indexu spokojenosti zákazníků (ACSI) skóre 78 bodů a vrátila se tak na skóre z let 2016 a 2017. Nejvyšší skóre ACSI získala společnost v roce 2013, kdy dosáhla hodnoty 81.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb, je průměrný meziroční růst o 6 %. Odhaduje se, že by tržby měly nadále růst a to z dnešních 4.58 miliard dolarů na 5.78 miliard dolarů v roce 2026.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je pokračující růst a to v průměru o 12.50 % ročně z dnešních 13.54$ na 19.43$ v roce 2026.

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr P/E za ukončený fiskální rok 2022 byl 32.45, kde dlouhodobý průměr společnosti je kolem 27 a median sektoru kolem 13. Forward P/E je na hodnotě 28.51.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
9.23%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
7.64%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 236.60$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla. A to je u společnosti Domino’s 435.00$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 335.80$(výpočty jsou ke dni 01.01.2023)

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Copyright © 2023 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ

Kontakt
GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika

GOLDEN POCKET